Kiên Giang: Hơn 4,2 tỷ đồng sai phạm trong đấu thầu

(BĐT) - Qua thanh tra, Sở KH&ĐT Kiên Giang đã phát hiện được tổng số tiền sai phạm là 4.267 triệu đồng, trong đó thu hồi về ngân sách nhà nước 1.673 triệu đồng, giảm trừ quyết toán số tiền 2.594 triệu đồng.
Qua thanh tra, kiểm tra về đấu thầu tại Kiên Giang đã thu hồi về ngân sách nhà nước 1.673 triệu đồng, giảm trừ quyết toán 2.594 triệu đồng. Ảnh: Ngọc Viên
Qua thanh tra, kiểm tra về đấu thầu tại Kiên Giang đã thu hồi về ngân sách nhà nước 1.673 triệu đồng, giảm trừ quyết toán 2.594 triệu đồng. Ảnh: Ngọc Viên

Báo cáo về kết quả thanh tra, kiểm tra về đấu thầu, Sở Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) tỉnh Kiên Giang cho biết, năm 2015, Sở đã thành lập 6 đoàn thanh tra, kiểm tra, trong đó có 5 đoàn kiểm tra chuyên ngành về lĩnh vực đầu tư sử dụng vốn ngân sách nhà nước tại UBND huyện Kiên Hải, Ban Quản lý Khu kinh tế, Sở Giao thông vận tải, Sở Y tế, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và 1 đoàn kiểm tra về quản lý đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn Tỉnh.

Qua thanh tra, Sở KH&ĐT Kiên Giang đã phát hiện được tổng số tiền sai phạm là 4.267 triệu đồng, trong đó thu hồi về ngân sách nhà nước 1.673 triệu đồng, giảm trừ quyết toán số tiền 2.594 triệu đồng.

Kết quả thanh tra, kiểm tra về đấu thầu cũng đã phát hiện nhiều sai phạm ở các khâu như hồ sơ mời thầu đưa ra điều kiện chưa phù hợp với thực tế, xét thầu không dựa theo tiêu chuẩn nêu trong hồ sơ mời thầu, áp dụng các hệ số khi tính dự toán chưa đúng với quy định, áp mã hiệu định mức dự toán chưa đúng và hình thức hợp đồng không đúng theo hình thức hợp đồng được phê duyệt trong kế hoạch đấu thầu…

Kết quả thanh tra cũng cho thấy, năng lực của một số đơn vị tư vấn (kể cả các trung tâm tư vấn của huyện) còn yếu, chưa đáp ứng yêu cầu, nhưng chủ đầu tư vẫn giao công trình. Trình độ chuyên môn nghiệp vụ của một số cán bộ làm công tác thẩm định, thẩm tra chưa đảm bảo theo tính chất công việc (thiếu cán bộ chuyên môn về kỹ thuật xây dựng, nhất là cán bộ Phòng Tài chính - Kế hoạch).

Bên cạnh đó, trình độ chuyên môn và tinh thần trách nhiệm của một số cá nhân trong tổ chuyên gia xét thầu còn hạn chế, chưa thực hiện nghiêm túc quy định trong quá trình xét thầu. Một số chủ đầu tư chưa kiểm soát được quá trình thẩm định và phê duyệt hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu; kết quả lựa chọn nhà thầu gần như hoàn toàn phụ thuộc vào đơn vị tư vấn đấu thầu, dẫn đến một số trường hợp thiếu minh bạch trong đấu thầu. Một số cán bộ tham gia xét thầu không có chứng chỉ hành nghề theo quy định.

Sở KH&ĐT Kiên Giang cũng cho biết, các chủ đầu tư đã thực hiện công tác giám sát, đánh giá đầu tư nhưng do chưa thực hiện công tác báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư thường xuyên, nên các chủ đầu tư đều thể hiện thiếu sót các nội dung cần thiết theo yêu cầu. Việc thực hiện giám sát, đánh giá đầu tư của dự án còn khá nhiều tồn tại, hạn chế cần phải chấn chỉnh trong thời gian tới. Việc báo cáo từ khâu chuẩn bị đầu tư, thực hiện đầu tư, kết thúc đầu tư của các dự án… về nội dung còn sơ sài, chủ yếu là báo cáo tiến độ thực hiện dự án, không phân tích đánh giá tình hình thực hiện dự án, mà chỉ thống kê số liệu, thiếu đề xuất và các giải pháp cụ thể, chưa phân tích đánh giá hiệu quả của từng dự án, mà chỉ chủ yếu tập trung kiến nghị bổ sung vốn.           

Phan Ngọc

Tin cùng chuyên mục