(BĐT) - Trong ngày 7/1/2019, trên phạm vi cả nước có 425 kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Trong đó, những gói thầu sau đây dự kiến triển khai lựa chọn nhà thầu trong quý I và quý II/2019.
Điểm tin kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu lớn ngày 07/01

Ảnh Internet

Ban Quản lý Đề án Bảo tồn, phát huy giá trị tác phẩm văn học, nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam (TP. Hà Nội) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Xây dựng phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin, số hóa nội dung sách 3D về 21 dân tộc thiểu số ở vùng Tây Bắc và các dịch vụ in ấn các tác phẩm văn học, nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam, với giá gói thầu là 70.110.796.563 đồng.

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đắk Lắk sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Tư vấn khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công, cắm cọc giải phóng mặt bằng, lập tổng dự toán các hạng mục xây lắp thuộc Đầu ra 1 - Nâng cấp hạ tầng đường bộ và Đầu ra 2 - Các kế hoạch VDTA nhằm xúc tiến thương mại và giới thiệu với việc tập trung vào tăng trưởng đồng đều, với giá gói thầu là 13.533.143.000 đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Hỗ trợ phát triển khu vực biên giới - Tiểu dự án tỉnh Đắk Lắk. Tổng mức đầu tư của Dự án là 597.476.000.000 đồng.

UBND huyện Tiểu Cần (tỉnh Trà Vinh) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 6 Thi công xây dựng công trình xây dựng các phòng học thuộc Đề án Mầm non 05 tuổi trên địa bàn huyện Tiểu Cần - giai đoạn 3, với giá gói thầu là 9.488.991.000 đồng.

Công ty CP Than Hà Tu - Vinacomin (tỉnh Quảng Ninh) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 18 Bóc đất xây dựng cơ bản, với giá gói thầu là 609.497.128.036 đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Khai thác lộ thiên khu Bắc Bàng Danh. Tổng mức đầu tư của Dự án là 2.564.611.982.000 đồng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông TP. Hà Nội sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho các gói thầu thuộc Dự án Xây dựng cầu vượt tại nút giao giữa đường Hoàng Quốc Việt - đường Nguyễn Văn Huyên và hoàn thiện đường Nguyễn Văn Huyên theo quy hoạch. Cụ thể: Gói thầu số 12 Thi công xây lắp hạng mục cầu, tường chắn hai đầu cầu (không bao gồm di chuyển các công trình hạ tầng kỹ thuật), với giá gói thầu là 185.282.000.000 đồng; Gói thầu số 13 Thi công phần đường, chiếu sáng, cây xanh và tổ chức, đảm bảo giao thông toàn dự án (không bao gồm di chuyển các công trình hạ tầng kỹ thuật), với giá gói thầu là 23.469.000.000 đồng; Gói thầu số 16 Thi công di chuyển bảo vệ hệ thống điện và hệ thống thông tin, viễn thông phục vụ công tác giải phóng mặt bằng, với giá gói thầu là 13.415.000.000 đồng.