(BĐT) - Trong các ngày 13, 14 và 15/8/2021, trên phạm vi cả nước có 965 kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Trong đó, những gói thầu sau đây dự kiến triển khai lựa chọn nhà thầu trong quý III/2021.

Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Xây dựng hạ tầng cố định băng rộng cho các dự án tòa nhà, khu đô thị, khu công nghiệp năm 2021, với giá gói thầu hơn 79,694 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Đầu tư hạ tầng cố định băng rộng cho các tòa nhà, khu công nghiệp, khu đô thị năm 2020.

Tổng công ty Điện lực miền Nam sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 09-KS Cung cấp, xây dựng và lắp đặt vật tư thiết bị công trình Trạm 110kV Kế Sách và đường dây 110kV Phụng Hiệp - Kế Sách (bao gồm tính toán chỉnh định rơle lập phương thức đóng điện vận hành và xử lý sự cố), với giá gói thầu hơn 120,723 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Trạm 110kV Kế Sách và đường dây 110kV Phụng Hiệp - Kế Sách, tỉnh Hậu Giang. Tổng mức đầu tư của Dự án là 163.935.166.595 đồng.

Cục Cứu hộ - Cứu nạn thuộc Bộ Tổng tham mưu (Bộ Quốc phòng) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 09 Mua sắm 04 xe chữa cháy cần vươn, với giá gói thầu hơn 91,361 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự toán Kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm trang thiết bị (đợt 2 năm 2021) của Cục Cứu hộ - Cứu nạn.

Ban Quản lý các dự án thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Cung cấp, lắp đặt thiết bị và hạ tầng công nghệ thông tin, với giá gói thầu hơn 40,299 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Tăng cường năng lực cơ sở vật chất và hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ chuyển đổi số nâng cao chất lượng đào tạo, giảng dạy và nghiên cứu cho Đại học Huế.

Cơ quan UBND thành phố Vinh (tỉnh Nghệ An) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 07 Phần xây dựng và thiết bị, với giá gói thầu hơn 43,861 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Nhà làm việc số 2 và các hạng mục phụ trợ Cơ quan UBND thành phố Vinh.