(BĐT) - Trong các ngày 16, 17 và 18/7/2021, trên phạm vi cả nước có 1.181 kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Trong đó, những gói thầu sau đây dự kiến triển khai lựa chọn nhà thầu trong quý III và quý IV/2021.

UBND huyện Quang Bình (tỉnh Hà Giang) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Thi công xây lắp, với giá gói thầu hơn 39,677 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Hạ tầng cụm công nghiệp Tân Bắc, huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang (hạng mục hạ tầng kỹ thuật trong hàng rào và đường giao thông nội khu). Tổng mức đầu tư của Dự án là 77.830.831.170 đồng.

UBND huyện Tân Hồng (tỉnh Đồng Tháp) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 6 Thi công san lấp mặt bằng, hệ thống giao thông, cấp - thoát nước và phòng cháy chữa cháy, với giá gói thầu hơn 46,42 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Bố trí ổn định dân cư Dinh Bà, xã Tân Hộ Cơ, huyện Tân Hồng. Tổng mức đầu tư của Dự án là 79.617.313.000 đồng.

Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 2 Y cụ - bông băng - vật tư y tế, với giá gói thầu hơn 96,398 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Cung ứng hóa chất và sinh phẩm y tế, y cụ - bông băng - vật tư y tế năm 2021 - 2022 của Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu. Tổng mức đầu tư của Dự án là 145.175.446.047 đồng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Lai Châu sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Phần bổ sung Gói thầu số 16 (xây lắp đoạn tuyến từ Km52 đến Km60), với giá gói thầu là 79,737 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Đường thị xã Lai Châu - thị trấn Sìn Hồ. Tổng mức đầu tư của Dự án là 915 tỷ đồng.

Bệnh viện Đại học Quốc gia Hà Nội sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Mua vắc xin và sinh phẩm y tế cho hoạt động tiêm chủng dịch vụ năm 2021 tại Phòng khám Đa khoa 182 Lương Thế Vinh, Bệnh viện Đại học Quốc gia Hà Nội, với giá gói thầu là 63.353.911.680 đồng.

Ban Quản lý dự án phát triển điện lực sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 06 Xây dựng đường dây 110kV và mở rộng ngăn lộ trạm biến áp (TBA) 110kV Đồng Đăng, với giá gói thầu hơn 30,072 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Đường dây 110kV từ TBA 220kV Lạng Sơn - Đồng Đăng (mạch 2). Tổng mức đầu tư của Dự án là 38.716.529.016 đồng.