(BĐT) - Trong ngày 21/11/2019, trên phạm vi cả nước có 662 kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Trong đó, những gói thầu sau đây dự kiến triển khai lựa chọn nhà thầu trong quý IV/2019.

Ban Quản lý dự án phát triển điện lực sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 09 Xây lắp công trình (giai đoạn 2), với giá gói thầu hơn 46,674 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Treo dây mạch 2 đường dây 110kV Quỳnh Lưu - Diễn Châu - Cửa Lò - Hưng Đông.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và khu vực phát triển đô thị tỉnh An Giang sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu 09 Thi công xây lắp và lắp đặt thiết bị các hạng mục chính của công trình (không bao gồm hạng mục thi công đường dây trạm biến áp và thiết bị nội thất văn phòng), với giá gói thầu 21.666.157.474 đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Trụ sở Chi cục Hải quan cửa khẩu Khánh Bình.

Ban Quản lý dự án huyện Xuân Lộc (tỉnh Đồng Nai) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 06 Xây lắp, với giá gói thầu 22.312.086.025 đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Trường Mầm non Xuân Hòa.

Trung tâm Mua sắm tài sản công và thông tin, tư vấn tài chính thuộc Sở Tài chính Hà Nội sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu 29/VSMT Dịch vụ công ích vệ sinh môi trường trên địa bàn huyện Ứng Hòa năm 2020, với giá gói thầu 31.992.907.805 đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Dịch vụ công ích vệ sinh môi trường trên địa bàn huyện Ứng Hòa năm 2020 và duy trì vệ sinh môi trường lòng đường, hè đường xung quanh Hồ Tây trên địa bàn quận Tây Hồ năm 2020.

Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 01 Mua sắm vật tư y tế thông thường, Gói thầu số 02 Mua sắm vật tư y tế kỹ thuật cao và Gói thầu số 03 Mua sắm hóa chất và vật tư cho thiết bị chẩn đoán Invitro, với giá gói thầu lần lượt là 118.482.245.155 đồng, 151.059.779.044 đồng và 158.034.351.965 đồng. Các gói thầu này thuộc Dự án Mua sắm hóa chất và vật tư y tế năm 2020 theo phương thức tập trung.