(BĐT) - Trong ngày 21/7/2021, trên phạm vi cả nước có 717 kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Trong đó, những gói thầu sau đây dự kiến triển khai lựa chọn nhà thầu trong quý III và quý IV/2021.

Bệnh viện Đa khoa Trung tâm Tiền Giang sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Thuốc generic, với giá gói thầu hơn 88,341 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự toán Mua thuốc cho Bệnh viện Đa khoa Trung tâm. Tổng dự toán là 107.806.074.480 đồng.

UBND huyện Sơn Động (tỉnh Bắc Giang) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 06 Thi công xây dựng công trình thuộc Dự án Cải tạo, nâng cấp hệ thống đường trục chính thị trấn An Châu, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang, với giá gói thầu hơn 65,747 tỷ đồng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 03 Thi công nâng cấp, mở rộng đường Trần Phú và đường Trần Hưng Đạo (đoạn từ đường Hà Huy Tập đến vòng xoay đường Ba tháng Tư), thành phố Đà Lạt, với giá gói thầu là 41,733 tỷ đồng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Hưng Hà (tỉnh Thái Bình) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 09 Thi công xây dựng công trình thuộc Dự án Cải tạo đường ĐH.18, ĐH.19 đoạn từ Bến đò Phú Hậu xã Độc Lập đi đê Tả Trà Lý xã Chí Hòa, với giá gói thầu hơn 41,103 tỷ đồng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình công cộng huyện Đam Rông (tỉnh Lâm Đồng) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 1 Thi công xây dựng đường liên xã từ xã Rô Men đi xã Liêng S’Rônh, huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng, với giá gói thầu là 36,842 tỷ đồng.

UBND huyện Quảng Trạch (tỉnh Quảng Bình) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 7 Xây lắp công trình thuộc Dự án Sửa chữa, nâng cấp hồ chứa nước Bàu Sen tại trung tâm huyện Quảng Trạch, với giá gói thầu hơn 34,914 tỷ đồng.