(BĐT) - Trong ngày 5/4/2021, trên phạm vi cả nước có 650 kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu.

Trong đó, những gói thầu sau đây dự kiến triển khai lựa chọn nhà thầu trong quý II, quý III/2021.

Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Mua sắm chổi xe quét hút, săm lốp, bình điện và dầu mỡ phụ cho các phương tiện thiết bị phục vụ công tác duy trì vệ sinh môi trường giai đoạn 2021 - 2023, với giá gói thầu là 58.612.356.000 đồng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông, nông nghiệp tỉnh Bắc Giang sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 06 Thi công xây dựng và cung cấp, lắp đặt thiết bị, với giá gói thầu hơn 59,649 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Xây dựng trạm bơm Ngòi Mân, xã Yên Sơn, huyện Lục Nam.

UBND huyện Dầu Tiếng (tỉnh Bình Dương) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Thi công xây lắp và thiết bị kèm theo xây lắp, với giá gói thầu hơn 61,921 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Cải tạo, nâng cấp, mở rộng Trường Tiểu học Long Hòa.

Công ty CP Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Cung cấp thực phẩm, thuê nhân công chế biến suất ăn công nghiệp, ăn ca, ăn nhẹ và thuê xe vận chuyển suất ăn phục vụ cán bộ công nhân viên BSR từ ngày 1/5/2021 đến 31/12/2023 theo Đơn hàng số 100/21-1338/ĐH-VP-A ngày 5/3/2021, với giá gói thầu là 82.609.510.614 đồng.

Tổng công ty Điện lực miền Nam TNHH sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu 09-VQ Cung cấp, xây dựng và lắp đặt vật tư thiết bị công trình Trạm 110kV Vĩnh Quang và đường dây đấu nối (bao gồm tính toán chỉnh định rơle, lập phương thức đóng điện vận hành và xử lý sự cố), với giá gói thầu hơn 42,112 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Trạm 110kV Vĩnh Quang và đường dây đấu nối, tỉnh Kiên Giang.