(BĐT) - Trung tâm Mua sắm tài sản công và thông tin, tư vấn tài chính (đơn vị mua sắm tập trung của TP. Hà Nội) đang tổ chức lựa chọn nhà thầu thực hiện 4 gói thầu thuộc Kế hoạch mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung (đợt 1) năm 2021, với tổng giá dự toán 271,03 tỷ đồng.
Hà Nội: 271 tỷ đồng mua sắm tập trung tài sản công năm 2021

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Theo đó, 4 gói thầu áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, qua mạng, gồm: Gói thầu 01 Mua sắm máy tính, máy in (71,42 tỷ đồng); Gói thầu 02 Mua sắm máy chiếu, màn chiếu, máy photocopy, máy scan (25,819 tỷ đồng); Gói thầu 03 Mua sắm máy điều hòa nhiệt độ (114,516 tỷ đồng); Gói thầu 04 Mua sắm bàn ghế học sinh (59,273 tỷ đồng). Dự kiến ngày 17/5/2021, 4 gói thầu được mở thầu qua mạng.