(BĐT) - UBND TP. Hà Nội vừa có văn bản gửi các sở, ban, ngành Thành phố; UBND các huyện, thị xã cũng như các tổng công ty, công ty trực thuộc về việc thực hiện lộ trình đấu thầu qua mạng năm 2019.
Hà Nội “thúc” thực hiện lộ trình đấu thầu qua mạng năm 2019

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Tại Văn bản, UBND Thành phố yêu cầu các cơ quan, đơn vị chưa thực hiện đúng lộ trình đấu thầu qua mạng năm 2018 nghiêm túc kiểm điểm theo yêu cầu tại Văn bản số 1196/UBND-KH&ĐT ngày 26/3/2019 của UBND Thành phố; thực hiện nghiêm chỉ đạo của UBND Thành phố về công tác đấu thầu qua mạng. Đồng thời, thực hiện tỷ lệ tối thiểu đấu thầu qua mạng năm 2019 theo Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 1/1/2019 của Chính phủ. Cụ thể, tỷ lệ lựa chọn nhà thầu qua mạng bằng hình thức chào hàng cạnh tranh, đấu thầu rộng rãi đạt tối thiểu 50% về số lượng gói thầu và 15% về tổng giá trị gói thầu.

Thành phố yêu cầu các chủ đầu tư có trách nhiệm xác định tỷ lệ đấu thầu qua mạng theo lộ trình khi phân chia gói thầu, lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Các đơn vị thẩm định có trách nhiệm khi thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu phải chủ động đề xuất áp dụng đấu thầu qua mạng theo đúng tỷ lệ tối thiểu theo quy định nêu trên.

Các cơ quan, đơn vị báo cáo (6 tháng và cả năm) kết quả thực hiện gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, báo cáo UBND Thành phố. Căn cứ kết quả tổng kết việc thực hiện lộ trình đấu thầu qua mạng hàng năm theo kế hoạch, UBND Thành phố sẽ có đánh giá về việc hoàn thành nhiệm vụ được giao và có hình thức khen thưởng, kỷ luật đối với các đơn vị.

Yêu cầu trên của UBND TP. Hà Nội đưa ra nhằm thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản số 2157/VPCP-CN ngày 20/3/2019 của Văn phòng Chính phủ về tình trạng chậm tiến độ triển khai đấu thầu qua mạng do Báo Đấu thầu phản ánh trước đó.