(BĐT) - Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đang tổ chức lựa chọn nhà thầu thực hiện Dự án Cung cấp thuốc năm 2021, với tổng giá dự toán là 401,668 tỷ đồng.
Hơn 400 tỷ đồng mua thuốc cho Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức

Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đang tổ chức lựa chọn nhà thầu thực hiện Dự án Cung cấp thuốc năm 2021. Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Dự án nêu trên được đầu tư từ nguồn thu dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh của Bệnh viện. 2 gói thầu thuộc Dự án lựa chọn nhà thầu thông qua đấu thầu rộng rãi, gồm: Gói thầu số 1 Thuốc generic (giá gói thầu 161,494 tỷ đồng) gồm 125 mặt hàng; Gói thầu số 2 Thuốc biệt dược gốc hoặc tương đương điều trị (giá gói thầu 240,173 tỷ đồng) gồm 53 mặt hàng. Thời gian thực hiện hợp đồng mỗi gói thầu là 12 tháng, loại hợp đồng theo đơn giá cố định. Dự kiến ngày 31/3/2021, 2 gói thầu cùng được mở thầu.