Ngày 14/5: 93 gói thầu có tỷ lệ tiết kiệm thấp

(BĐT) - Kết quả lựa chọn nhà thầu được công khai ngày 14/5/2024 có 93 gói thầu lựa chọn nhà thầu có tỷ lệ tiết kiệm thấp hơn nhiều so với mức trung bình của cả nước, trong đó 18 gói thầu có tỷ lệ tiết kiệm bằng 0; 50 gói thầu có tỷ lệ tiết kiệm dưới 1%; 25 gói thầu có tỷ lệ tiết kiệm từ 1-3%.

* 18 gói thầu có tỷ lệ tiết kiệm bằng 0:

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HUYỆN GIAO THUỶ (TỈNH NAM ĐỊNH) mời thầu Gói thầu Thi công xây dựng công trình + lắp đặt thiết bị (Số thông báo: IB2400085161-00) thuộc Dự án Xây dựng khu dân cư tập trung xã Giao Châu, huyện Giao Thủy, có giá gói thầu 42.682.000.000 đồng. Nhà thầu trúng thầu LIÊN DANH CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VẬN TẢI THÀNH SƠN - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TOÀN CẦU, giá trúng thầu 42.673.208.394 đồng.

CỤC DỰ TRỮ NHÀ NƯỚC KHU VỰC CỬU LONG mời thầu Gói thầu số 07 Cung cấp 750 tấn gạo nhập kho dự trữ quốc gia kế hoạch năm 2024 tại Chi cục Dự trữ Nhà nước Tháp Mười (Số thông báo: IB2400080337-01), có giá gói thầu 11.250.000.000 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI MINH KHAI, giá trúng thầu 11.245.500.000 đồng.

CỤC DỰ TRỮ NHÀ NƯỚC KHU VỰC CỬU LONG mời thầu Gói thầu số 06 Cung cấp 750 tấn gạo nhập kho dự trữ quốc gia kế hoạch năm 2024 tại Chi cục Dự trữ Nhà nước Tháp Mười (Số thông báo: IB2400079916-01), có giá gói thầu 11.250.000.000 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI MINH KHAI, giá trúng thầu 11.245.500.000 đồng.

TRUNG TÂM KỸ THUẬT THÔNG TIN CÔNG NGHỆ CAO mời thầu Gói thầu số 02 Mua sắm vật tư linh kiện sản xuất vật tư BĐKT cho thiết bị vô tuyến điện (Số thông báo: IB2400089057-00), có giá gói thầu 9.395.000.000 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG STV VIỆT NAM, giá trúng thầu 9.392.317.550 đồng.

CỤC DỰ TRỮ NHÀ NƯỚC KHU VỰC CỬU LONG mời thầu Gói thầu số 08 Cung cấp 625 tấn gạo nhập kho dự trữ quốc gia kế hoạch năm 2024 tại Chi cục Dự trữ Nhà nước Tháp Mười (Số thông báo: IB2400080088-01), có giá gói thầu 9.375.000.000 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI MINH KHAI, giá trúng thầu 9.371.250.000 đồng.

CỤC DỰ TRỮ NHÀ NƯỚC KHU VỰC CỬU LONG mời thầu Gói thầu số 11 Cung cấp 625 tấn gạo nhập kho dự trữ quốc gia kế hoạch năm 2024 tại Chi cục Dự trữ Nhà nước Tháp Mười (Số thông báo: IB2400080591-01), có giá gói thầu 9.375.000.000 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI MINH KHAI, giá trúng thầu 9.371.250.000 đồng.

CỤC DỰ TRỮ NHÀ NƯỚC KHU VỰC CỬU LONG mời thầu Gói thầu số 10 Cung cấp 625 tấn gạo nhập kho dự trữ quốc gia kế hoạch năm 2024 tại Chi cục Dự trữ Nhà nước Tháp Mười (Số thông báo: IB2400080573-01), có giá gói thầu 9.375.000.000 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI MINH KHAI, giá trúng thầu 9.371.250.000 đồng.

CỤC DỰ TRỮ NHÀ NƯỚC KHU VỰC CỬU LONG mời thầu Gói thầu số 09 Cung cấp 625 tấn gạo nhập kho dự trữ quốc gia kế hoạch năm 2024 tại Chi cục Dự trữ Nhà nước Tháp Mười (Số thông báo: IB2400080560-01), có giá gói thầu 9.375.000.000 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI MINH KHAI, giá trúng thầu 9.371.250.000 đồng.

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM mời thầu Gói thầu Bảo trì hệ thống điều hòa chuyên dụng tại Trung tâm xử lý (Số thông báo: IB2300295434-00), có giá gói thầu 7.730.000.000 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY CỔ PHẦN ZME, giá trúng thầu 7.727.565.000 đồng.

CỤC DỰ TRỮ NHÀ NƯỚC KHU VỰC ĐÔNG NAM BỘ mời thầu Gói thầu số 09 Cung cấp 500 tấn gạo, địa điểm nhập kho tại Chi cục Dự trữ Nhà nước Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh (Số thông báo: IB2400078463-01), có giá gói thầu 7.600.000.000 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI MINH KHAI, giá trúng thầu 7.596.750.000 đồng.

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HUYỆN CHƯƠNG MỸ (TP. HÀ NỘI) mời thầu Gói thầu số 7 Thi công xây dựng, cung cấp lắp đặt thiết bị (Số thông báo: IB2400071079-01) thuộc Dự án Xây dựng trụ sở làm việc Ban chỉ huy quân sự xã Đại Yên, có giá gói thầu 5.085.449.000 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG TECCON, giá trúng thầu 5.083.889.000 đồng.

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH ĐIỆN BIÊN mời thầu Gói thầu Thi công xây dựng công trình (Số thông báo: IB2400080166-00) thuộc Dự án Xử lý vị trí cầu hẹp tại Km46+750 và đường đầu cầu, QL.4H, tỉnh Điện Biên, có giá gói thầu 3.300.885.000 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG SỐ 6, giá trúng thầu 3.299.310.538 đồng.

UBND XÃ XUÂN PHÚ (HUYỆN THỌ XUÂN, TỈNH THANH HÓA) mời thầu Gói thầu số 03 Thi công xây dựng công trình (Số thông báo: IB2400089109-00) thuộc Dự án Đường giao thông trục chính xã Xuân Phú, huyện Thọ Xuân, có giá gói thầu 2.719.298.416 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG TRƯỜNG THỊNH XV, giá trúng thầu 2.717.959.000 đồng.

BÁO SƠN LA mời thầu Gói thầu số 3 Phát hành báo Sơn La hàng ngày, Tin ảnh Sơn La, các kỳ báo đặc biệt năm 2024 (Số thông báo: IB2400102124-00), có giá gói thầu 2.702.103.000 đồng. Nhà thầu trúng thầu TỔNG CÔNG TY BƯU ĐIỆN VIỆT NAM, giá trúng thầu 2.701.723.000 đồng.

PHÒNG NỘI VỤ HUYỆN QUẾ SƠN (TỈNH QUẢNG NAM) mời thầu Gói thầu số 03 Đề án mở rộng địa giới hành chính thị trấn Hương An thuộc huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam (Số thông báo: IB2400086004-00), có giá gói thầu 2.032.219.000 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY TNHH TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG VÀ BẢN ĐỒ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, giá trúng thầu 2.032.200.000 đồng.

PHÒNG TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HUYỆN TRIỆU PHONG (TỈNH QUẢNG TRỊ) mời thầu Gói thầu Xây lắp toàn bộ công trình (Số thông báo: IB2400099044-00) thuộc Dự án Hệ thống xử lý nước thải tập trung tại thị trấn Ái Tử, có giá gói thầu 1.673.716.000 đồng. Nhà thầu trúng thầu LIÊN DANH CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG PHƯỚC NGUYÊN QUẢNG TRỊ - CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG THIÊN LỢI, giá trúng thầu 1.673.178.000 đồng.

BAN QUẢN LÝ HỒ HOÀN KIẾM VÀ PHỐ CỔ HÀ NỘI mời thầu Gói thầu số 1 Chi phí bảo vệ (Số thông báo: IB2400091003-00), có giá gói thầu 1.289.023.000 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG CẤP DỊCH VỤ BẢO VỆ AN NINH QUỐC TẾ, giá trúng thầu 1.289.020.200 đồng.

UBND XÃ AN VỸ (HUYỆN KHOÁI CHÂU, TỈNH HƯNG YÊN) mời thầu Gói thầu số 01 Thi công xây dựng công trình Cải tạo, nâng cấp đường GTNT từ nhà ông Quỳnh Son đến nhà ông Trung Thơm (Số thông báo: IB2400088128-00), có giá gói thầu 1.171.165.000 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG DU LỊCH MINH HẢI, giá trúng thầu 1.171.131.068 đồng.

* 50 gói thầu có tỷ lệ tiết kiệm dưới 1%:

UBND THÀNH PHỐ HÀ TĨNH mời thầu Gói thầu 08.XLTB Xây dựng, mua sắm lắp đặt thiết bị Trường THPT Phan Đình Phùng (Số thông báo: IB2400078866-01), có giá gói thầu 110.025.079.000 đồng. Nhà thầu trúng thầu LIÊN DANH CÔNG TY CP XÂY DỰNG TÂN HẢI SƠN - CÔNG TY TNHH ĐÀI SƠN - CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI THÀNH LINH, giá trúng thầu 109.749.496.760 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 0,3%.

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HUYỆN GIAO THUỶ (TỈNH NAM ĐỊNH) mời thầu Gói thầu Thi công xây dựng công trình + lắp đặt thiết bị (Số thông báo: IB2400076568-00) thuộc Dự án Xây dựng khu dân cư tập trung xã Hồng Thuận- huyện Giao Thuỷ, có giá gói thầu 87.188.000.000 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG NAM VIỆT JSC, giá trúng thầu 87.101.322.000 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 0,1%.

UBND HUYỆN YÊN MÔ (TỈNH NINH BÌNH) mời thầu Gói thầu số 06 Thi công xây lắp (Số thông báo: IB2400088928-00) thuộc Dự án Xây dựng tuyến đường phát triển kinh tế - xã hội liên xã Khánh Thượng - Mai Sơn, huyện Yên Mô, có giá gói thầu 67.716.880.000 đồng. Nhà thầu trúng thầu LIÊN DANH CÔNG TY TNHH MTV XUÂN VỊNH - CÔNG TY TNHH KHAI THÁC XÂY DỰNG HỒNG QUÂN - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG 835, giá trúng thầu 67.616.703.000 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 0,1%.

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP - VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI mời thầu Gói thầu Cung cấp dịch vụ lắp đặt thiết bị 4G mở rộng mạng vô tuyến khu vực miền Nam giai đoạn 1 (Số thông báo: IB2400042842-00), có giá gói thầu 60.746.890.099 đồng. Nhà thầu trúng thầu LIÊN DANH TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH VIETTEL - CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUÂN LONG - CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG ACT, giá trúng thầu 60.169.986.003 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 0,9%.

PHÒNG VẬT TƯ CTĐ,CTCT/TỔNG CỤC CHÍNH TRỊ mời thầu Gói thầu MS-08 Mua sắm hệ thống khánh tiết điện tử' (Số thông báo: IB2400075268-00), có giá gói thầu 44.700.000.000 đồng. Nhà thầu trúng thầu LIÊN DANH CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ DHT VIỆT NAM - CÔNG TY TNHH MSG VIỆT NAM - CÔNG TY TNHH PHƯỚC THÀNH, giá trúng thầu 44.427.554.400 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 0,6%.

CÔNG TY CỔ PHẦN THAN NÚI BÉO VINACOMIN mời thầu Gói thầu Thuê ngoài xén lò CBSX năm 2024 (Số thông báo: IB2400084368-01), có giá gói thầu 37.217.057.385 đồng. Nhà thầu trúng thầu LIÊN DANH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP PHÚ THÁI HÒA CP VÀ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG NAM SKY, giá trúng thầu 37.156.599.594 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 0,2%.

UBND THỊ TRẤN NHƯ QUỲNH (HUYỆN VĂN LÂM, TỈNH HƯNG YÊN) mời thầu Gói thầu Thi công xây dựng công trình (Số thông báo: IB2400025906-00) thuộc Dự án Cải tạo, nâng cấp đường giao thông thị trấn Như Quỳnh. Đường trục qua đội 12 thôn Hành Lạc (đoạn từ điểm giao với ĐT.385 đến đường bờ sông), có giá gói thầu 30.094.939.000 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG MINH DŨNG HH, giá trúng thầu 29.936.638.000 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 0,5%.

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HUYỆN TRỰC NINH (TỈNH NAM ĐỊNH) mời thầu Gói thầu Thi công xây dựng công trình Xây dựng trường mầm non xã Trực Thái, huyện Trực Ninh (Số thông báo: IB2400060164-01), có giá gói thầu 28.281.289.000 đồng. Nhà thầu trúng thầu LIÊN DANH CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG NAM NINH - CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ TƯ VẤN AN THỊNH - CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG CÔNG NGHỆ VIỆT NAM, giá trúng thầu 28.228.724.000 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 0,2%.

UBND XÃ NGHĨA HIỆP (HUYỆN YÊN MỸ, TỈNH HƯNG YÊN) mời thầu Gói thầu GT-01 Thi công xây dựng công trình (Số thông báo: IB2400032891-00) thuộc Dự án Xây dựng Nhà hiệu bộ, phòng học chức năng, hệ thống sân vườn và tường rào Trường TH và THCS Nghĩa Hiệp, có giá gói thầu 22.046.439.000 đồng. Nhà thầu trúng thầu LIÊN DANH CÔNG TY CP XÂY DỰNG - THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KIẾN HƯNG - CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI NAM AN, giá trúng thầu 21.974.219.000 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 0,3%.

LỮ ĐOÀN 94 mời thầu Gói thầu số 11 Xây dựng nhà ở công vụ, chống sét, hệ thống điện nhẹ, điều hòa (Số thông báo: IB2400103213-00) thuộc Dự án Nhà công vụ Tổng cục II khu vực miền nam (tỉnh Bình Dương) - ký hiệu CV94.2, có giá gói thầu 17.189.736.748 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG VIỆT ĐỨC, giá trúng thầu 17.102.519.000 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 0,5%.

CÔNG TY TRUYỀN TẢI ĐIỆN 1 mời thầu Gói thầu 16VT.SCL2024 Sửa chữa thay thế các giàn tụ bù và kháng điện (Số thông báo: IB2400060594-01), có giá gói thầu 16.202.863.167 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN KỸ THUẬT VIỆT NAM, giá trúng thầu 16.177.219.750 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 0,2%.

CỤC DỰ TRỮ NHÀ NƯỚC KHU VỰC NAM TRUNG BỘ mời thầu Gói thầu số 07 Cung cấp 1.000 tấn gạo nhập kho dự trữ quốc gia năm 2024 tại Chi cục Dự trữ Nhà nước Ninh Thuận (Số thông báo: IB2400080870-01), có giá gói thầu 15.400.000.000 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TỔNG CÔNG TY THÁI SƠN, giá trúng thầu 15.350.000.000 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 0,3%.

CỤC DỰ TRỮ NHÀ NƯỚC KHU VỰC ĐÔNG NAM BỘ mời thầu Gói thầu số 01 Cung cấp 1.000 tấn gạo, địa điểm nhập kho tại Chi cục Dự trữ Nhà nước Bình Dương, tỉnh Bình Dương (Số thông báo: IB2400078247-01), có giá gói thầu 15.200.000.000 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY CỔ PHẦN ARIA SÀI GÒN, giá trúng thầu 15.100.000.000 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 0,7%.

CỤC DỰ TRỮ NHÀ NƯỚC KHU VỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH mời thầu Gói thầu số 6 Cung cấp 1.000 tấn gạo nhập kho DTQG năm 2024 tại Chi cục DTNN Long An (Số thông báo: IB2400082719-01), có giá gói thầu 15.015.000.000 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TỔNG CÔNG TY THÁI SƠN, giá trúng thầu 14.990.000.000 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 0,2%.

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT THÀNH PHỐ TUY HÒA (TỈNH PHÚ YÊN) mời thầu Gói thầu số 11XL+TB Toàn bộ phần thi công xây dựng và thiết bị (Số thông báo: IB2400023621-00) thuộc Dự án Trường Tiểu học Lê Văn Tám, phường Phú Đông, thành phố Tuy Hòa; Hạng mục: Tháo dỡ và xây dựng 05 phòng khối hành chính quản trị, 05 phòng học bộ môn, có giá gói thầu 13.400.691.024 đồng. Nhà thầu trúng thầu LIÊN DANH CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG & THƯƠNG MẠI HOÀNG MINH - CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ PHÚC THÀNH - CÔNG TY TNHH SÁCH-THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC VIỆT HÙNG, giá trúng thầu 13.389.459.000 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 0,1%.

UBND XÃ AN MỸ (HUYỆN MỸ ĐỨC, TP. HÀ NỘI) mời thầu Gói thầu số 03 Thi công xây dựng công trình (Số thông báo: IB2400042447-00) thuộc Dự án Đường từ cống đồng Dôi đi đê hồ Quan Sơn, có giá gói thầu 13.142.928.000 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI ĐẠI NGHĨA, giá trúng thầu 13.128.174.000 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 0,1%.

UBND XÃ NHẬT TÂN, HUYỆN KIM BẢNG, TỈNH HÀ NAM mời thầu Gói thầu số 3 Toàn bộ phần xây dựng (Số thông báo: IB2400078728-00) thuộc Dự án Cải tạo, nâng cấp chợ Sàng xã Nhật Tân, huyện Kim Bảng, có giá gói thầu 13.047.094.000 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG QUANG DŨNG, giá trúng thầu 13.008.206.410 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 0,3%.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH-MARKETING mời thầu Gói thầu Thi công xây dựng và cung cấp lắp đặt thiết bị (Số thông báo: IB2400081925-00) thuộc Dự án Cải tạo, nâng cấp cơ sở 306 Nguyễn Trọng Tuyển giai đoạn 2022 - 2023, có giá gói thầu 12.974.788.938 đồng. Nhà thầu trúng thầu LIÊN DANH CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG PHÚC ĐIỀN - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THIÊN ĐĂNG, giá trúng thầu 12.919.587.263 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 0,4%.

CƠ SỞ CAI NGHIỆN MA TÚY SỐ 2 HÀ NỘI mời thầu Gói thầu số 03 Thi công xây dựng công trình (Số thông báo: IB2400091560-00) thuộc Dự án Sửa chữa khu nhà ở học viên nữ; Bể nước sinh hoạt cho học viên; Nhà xưởng học nghề cơ khí - Cơ sở cai nghiện ma tuý số 2 Hà Nội, có giá gói thầu 12.938.308.000 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG, giá trúng thầu 12.848.276.000 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 0,7%.

SƯ ĐOÀN 320/QUÂN ĐOÀN 3 mời thầu Gói thầu XL06 Hạ tầng kỹ thuật (Số thông báo: IB2400105656-00) thuộc Dự án ĐTXD Doanh trại Tiểu đoàn 3/Trung đoàn 48/Sư đoàn Bộ binh 320/Quân đoàn 3 (Giai đoạn 1), có giá gói thầu 12.723.661.000 đồng. Nhà thầu trúng thầu LIÊN DANH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TRƯỜNG MINH GIA LAI - CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ XÂY LẮP CÔNG NGHIỆP - CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TRẦN VŨ, giá trúng thầu 12.693.661.000 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 0,2%.

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH PHÚ YÊN mời thầu Gói thầu số 1 Thi công xây dựng (Số thông báo: IB2400027721-01) thuộc Dự án Sửa chữa hư hỏng nền, mặt đường đoạn Km46+800 - Km48+070, Km48+300 - Km48+700, Km50+430 - Km51+197,47; Km51+580 - Km51+950; Sửa chữa rãnh dọc thoát nước đoạn Km46+786,6 - Km46+896, có giá gói thầu 12.486.066.000 đồng. Nhà thầu trúng thầu TỔNG CÔNG TY THÀNH TRUNG - CÔNG TY CỔ PHẦN, giá trúng thầu 12.375.100.638 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 0,9%.

UBND XÃ VÂN HÀ (HUYỆN ĐÔNG ANH, TP. HÀ NỘI) mời thầu Gói thầu Thi công xây dựng (Số thông báo: IB2400079437-00) thuộc Dự án Cải tạo, chỉnh trang ao Gò thôn Vân Điềm, xã Vân Hà, có giá gói thầu 11.637.815.000 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HC, giá trúng thầu 11.602.324.000 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 0,3%.

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HUYỆN CHƯƠNG MỸ (TP. HÀ NỘI) mời thầu Gói thầu số 9 Thi công xây dựng, cung cấp lắp đặt thiết bị (Số thông báo: IB2400075089-00) thuộc Dự án Trường Tiểu học Đại Yên, có giá gói thầu 11.452.503.000 đồng. Nhà thầu trúng thầu LIÊN DANH CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI AN ĐẠT VÀ CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ THIẾT BỊ PHƯƠNG NAM VÀ CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ AN NGHĨA, giá trúng thầu 11.404.152.000 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 0,4%.

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH BÌNH DƯƠNG mời thầu Gói thầu Quản lý và bảo dưỡng thường xuyên (Số thông báo: IB2300374248-00) thuộc Dự án Công tác Quản lý và bảo dưỡng thường xuyên các tuyến đường tỉnh trên địa bàn TX Bến Cát, huyện Bàu Bàng, huyện Dầu Tiếng, có giá gói thầu 11.350.048.355 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY TNHH ĐƯỜNG VIỆT, giá trúng thầu 11.299.871.160 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 0,4%.

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ mời thầu Gói thầu số 25 Toàn bộ phần xây lắp tuyến kè và công trình trên tuyến đoạn qua thôn Lai Thành, phường Hương Vân (đoạn từ K0+336,6 đến K0+852,3) (Số thông báo: IB2400099480-00), có giá gói thầu 10.846.505.000 đồng. Nhà thầu trúng thầu LIÊN DANH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG VÀ MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ AN NHIÊN - CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN XÂY DỰNG THIÊN AN HẢI, giá trúng thầu 10.831.353.000 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 0,1%.

TỔNG CỤC THỐNG KÊ mời thầu Gói thầu Thi công xây dựng công trình (Số thông báo: IB2400054947-00) thuộc Dự án thành phần số 03: Cải tạo, nâng cấp trụ sở Cục Thống kê tỉnh Sóc Trăng thuộc dự án Xây dựng, cải tạo, mở rộng trụ sở làm việc Cục Thống kê cấp tỉnh, Chi cục Thống kế khu vực, có giá gói thầu 10.726.133.000 đồng. Nhà thầu trúng thầu TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH VIETTEL, giá trúng thầu 10.639.436.036 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 0,8%.

UBND XÃ NGHI THUẬN (HUYỆN NGHI LỘC, TỈNH NGHỆ AN) mời thầu Gói thầu số 01 Toàn bộ phần xây lắp công trình và thiết bị (Số thông báo: IB2400006204-00) thuộc Dự án Xây dựng Sân vận động trung tâm xã Nghi Thuận, huyện Nghi Lộc, có giá gói thầu 10.458.535.000 đồng. Nhà thầu trúng thầu LIÊN DANH: CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ XD HOÀNG LINH VÀ CÔNG TY CP TV VÀ XD NGỌC PHÁT, giá trúng thầu 10.449.564.778 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 0,1%.

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI HÀ TĨNH mời thầu Gói thầu 01.QLBDTX (Số thông báo: IB2400095211-00) thuộc Dự án Dịch vụ sự nghiệp công công tác quản lý, bảo dưỡng thường xuyên các tuyến đường tỉnh ĐT.546, ĐT.547, ĐT.548, ĐT.550, ĐT.551, ĐT.552, ĐT.553, ĐT.554, ĐT.555 năm 2024, có giá gói thầu 10.425.699.000 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY CP QUẢN LÝ VÀ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG HÀ TĨNH, giá trúng thầu 10.365.859.000 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 0,6%.

UBND PHƯỜNG BẦN YÊN NHÂN (THỊ XÃ MỸ HÀO, TỈNH HƯNG YÊN) mời thầu Gói thầu số 01 Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị (Số thông báo: IB2400083860-01) thuộc Dự án Cải tạo, sửa chữa nâng cấp Nhà văn hóa phường Bần Yên Nhân, có giá gói thầu 10.040.715.300 đồng. Nhà thầu trúng thầu TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH VIETTEL, giá trúng thầu 10.027.522.000 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 0,1%.

NHÀ MÁY A42 mời thầu Gói thầu Mua sắm 05 trang thiết bị công nghệ (Số thông báo: IB2400068600-01), có giá gói thầu 10.000.000.000 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ĐO LƯỜNG, giá trúng thầu 9.992.400.000 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 0,1%.

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HUYỆN THANH TRÌ (TP. HÀ NỘI) mời thầu Gói thầu Xây lắp và thiết bị (Số thông báo: IB2400091670-00) thuộc Dự án Cải tạo chống xuống cấp trường tiểu học Liên Ninh, huyện Thanh Trì, có giá gói thầu 9.690.134.000 đồng. Nhà thầu trúng thầu LIÊN DANH CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP - THƯƠNG MẠI PHÚC AN, CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ THIẾT BỊ PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY HÀ NỘI, giá trúng thầu 9.648.775.000 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 0,4%.

TỔNG CỤC THỐNG KÊ mời thầu Gói thầu Thi công xây dựng công trình (Số thông báo: IB2400069736-01) thuộc Dự án thành phần số 02 Cải tạo, mở rộng trụ sở Cục Thống kê tỉnh Lào Cai thuộc dự án Xây dựng, cải tạo, mở rộng trụ sở làm việc Cục Thống kê cấp tỉnh, Chi cục Thống kê khu vực và, có giá gói thầu 9.508.987.000 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN PHÁT TRIỂN KỸ THUẬT XÂY DỰNG MINH ĐỨC, giá trúng thầu 9.452.947.342 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 0,6%.

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HUYỆN SÓC SƠN (TP. HÀ NỘI) mời thầu Gói thầu số 4 Toàn bộ phần thi công xây dựng và thiết bị (Số thông báo: IB2400103410-00) thuộc Dự án Di chuyển tuyến điện trung thế, hạ thế và trạm biến áp phục vụ giải phóng mặt bằng dự án Cải tạo, nâng cấp trục đường Tân Hưng - Bắc Phú - Việt Long đến đ, có giá gói thầu 9.213.442.281 đồng. Nhà thầu trúng thầu LIÊN DANH CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ ARC - CÔNG TY CỔ PHẦN LẮP ĐẶT VÀ XÂY DỰNG BẢO ANH, giá trúng thầu 9.185.800.000 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 0,3%.

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI THANH HÓA mời thầu Gói thầu số 01 Thi công xây dựng công trình (Số thông báo: IB2400073151-00) thuộc Dự án Sửa chữa nền, mặt đường và hệ thống thoát nước đoạn Km0+230 - Km0+300, Km1+090 - Km3+150 đường Bỉm Sơn - Hà Long - Hà Lĩnh (ĐT.522B), có giá gói thầu 8.650.555.000 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN THÀNH, giá trúng thầu 8.641.598.000 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 0,1%.

UBND HUYỆN KỲ ANH (TỈNH HÀ TĨNH) mời thầu Gói thầu 01.XL Xây dựng các hạng mục theo hồ sơ thiết kế thi công được duyệt (Số thông báo: IB2400060824-00) thuộc Dự án Hệ thống cây xanh trên các trục đường trong đô thị Kỳ Đồng (giai đoạn 1), có giá gói thầu 8.288.313.000 đồng. Nhà thầu trúng thầu LIÊN DANH CÔNG TY CP MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ KỲ ANH VÀ CÔNG TY TNHH HOÀNG HÀ ANH, giá trúng thầu 8.284.165.000 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 0,1%.

UBND PHƯỜNG TRUNG LIỆT (QUẬN ĐỐNG ĐA, TP. HÀ NỘI) mời thầu Gói thầu số 1 Thi công xây dựng (Số thông báo: IB2400095491-00) thuộc Dự án Cải tạo hạ tầng đô thị phường Trung Liệt năm 2024 (Cải tạo đường và hệ thống thoát nước ngõ 178, 198 phố Thái Hà; khu tập thể Nguyễn Ái Quốc, ngõ 24 Đặng Tiến Đông; ngõ 136 phố Trung Liệt), có giá gói thầu 7.993.529.000 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI SỐ 3 THĂNG LONG, giá trúng thầu 7.976.971.335 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 0,2%.

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH HẬU GIANG mời thầu Gói thầu Thi công xây dựng công trình (Số thông báo: IB2400090179-00) thuộc Dự án Sửa chữa nền, mặt đường đoạn Km41+117 - Km42+800; Vuốt đường vào cầu Lộ Đá bên trái tuyến (Km36+990) và 04 cống hộp: Km36+900 (bên trái tuyến), Km37+110 (bên trái tuyến), Km43+200, Km45+100, Quốc lộ 61C, sửa chữa nút giao với QL.61 (Km47+352), tỉnh Hậu Giang, có giá gói thầu 7.915.775.000 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI MINH TÂM, giá trúng thầu 7.903.919.159 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 0,1%.

UBND XÃ BÃI SẬY (HUYỆN ÂN THI, TỈNH HƯNG YÊN) mời thầu Gói thầu Thi công xây dựng công trình Xây dựng khu đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở tại xã Bãi Sậy, huyện Ân Thi (Số thông báo: IB2400045603-00), có giá gói thầu 7.785.649.000 đồng. Nhà thầu trúng thầu LIÊN DANH CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU XÂY DỰNG DIỆU LINH HC VÀ CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG VÀ SẢN XUẤT HƯNG YÊN, giá trúng thầu 7.769.698.000 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 0,2%.

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH BÌNH DƯƠNG mời thầu Gói thầu Quản lý và bảo dưỡng thường xuyên (Số thông báo: IB2300374216-00) thuộc Dự án Công tác quản lý và bảo dưỡng thường xuyên các tuyến đường tỉnh trên địa bàn thành phố Tân Uyên, huyện Bắc Tân Uyên, huyện Phú Giáo, có giá gói thầu 7.699.410.595 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY TNHH ĐƯỜNG VIỆT, giá trúng thầu 7.666.082.170 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 0,4%.

BAN QUẢN LÝ CÁC DỰ ÁN HUYỆN ĐỒNG PHÚ (TỈNH BÌNH PHƯỚC) mời thầu Gói thầu xây lắp Xây dựng đường vòng quanh trũng Đồng Ca, khu phố Tân An, thị trấn Tân Phú (Số thông báo: IB2400064300-00), có giá gói thầu 7.226.159.659 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HẢI ĐĂNG, giá trúng thầu 7.190.028.852 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 0,5%.

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HUYỆN HẬU LỘC (TỈNH THANH HÓA) mời thầu Gói thầu số 02 Thi công xây dựng công trình (Số thông báo: IB2400089942-00) thuộc Dự án Kiên cố hóa tuyến kênh tưới, tiêu từ Cầu Mã Là đi kênh Tiến Sơn, xã Tiến Lộc, huyện Hậu Lộc, có giá gói thầu 6.987.324.000 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY CỔ PHẦN LẮP MÁY XÂY DỰNG BÌNH MINH, giá trúng thầu 6.980.321.000 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 0,1%.

UBND XÃ THỤY LÂM (HUYỆN ĐÔNG ANH, TP. HÀ NỘI) mời thầu Gói thầu số 06 Xây lắp (Số thông báo: IB2400092210-01) thuộc Dự án Tiểu công viên cây xanh - Khu Sau Gia, thôn Đào Thục, xã Thuỵ Lâm, có giá gói thầu 6.902.773.000 đồng. Nhà thầu trúng thầu LIÊN DANH CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐỊA ỐC TOÀN PHÁT VÀ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI HOA LÂM, giá trúng thầu 6.883.705.000 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 0,3%.

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẮK LẮK mời thầu Gói thầu Thi công xây dựng (Số thông báo: IB2400070290-00) thuộc Dự án Trường Phổ thông DTNT - THCS huyện Lắk; hạng mục: Cải tạo, nâng cấp, bổ sung nhà ở nội trú học sinh, nhà bếp, nhà ăn; nhà lớp học, phòng học bộ môn, phòng sinh hoạt giáo dục văn hóa dâ, có giá gói thầu 6.828.078.000 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ XÂY DỰNG ĐẦU TƯ ĐẠI THÀNH ĐẠT, giá trúng thầu 6.821.939.285 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 0,1%.

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HUYỆN ĐAK ĐOA (TỈNH GIA LAI) mời thầu Gói thầu Xây dựng công trình (Số thông báo: IB2400087059-00) thuộc Dự án Các tuyến đường Phía Nam thị trấn Đak Đoa (điểm đầu giáp đường Nguyễn Huệ), có giá gói thầu 6.669.127.000 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐẠI VIỆT, giá trúng thầu 6.648.437.000 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 0,3%.

TRUNG TÂM KỸ THUẬT THÔNG TIN CÔNG NGHỆ CAO mời thầu Gói thầu số 03 Mua sắm vật tư linh kiện sản xuất vật tư BĐKT cho thiết bị trunking, truyền số liệu (Số thông báo: IB2400089333-00), có giá gói thầu 6.456.141.000 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT KINH DOANH THƯƠNG MẠI PHÚ MINH, giá trúng thầu 6.452.136.900 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 0,1%.

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÀNH PHỐ MÓNG CÁI (TỈNH QUẢNG NINH) mời thầu Gói thầu số 05 Xây lắp công trình (Số thông báo: IB2400097557-00) thuộc Dự án Cải tạo, nâng cấp tuyến đường trục chính thôn 9 từ giáp Quốc lộ 18 đến ngã ba đi Nhà văn hóa trung tâm xã Hải Đông, có giá gói thầu 6.116.311.000 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG QUANG - THẢO, giá trúng thầu 6.066.576.000 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 0,8%.

UBND HUYỆN KỲ ANH (TỈNH HÀ TĨNH) mời thầu Gói thầu 01.XL Xây dựng hệ thống đường ống nước sạch (Số thông báo: IB2400064016-00) thuộc Dự án Hệ thống đường ống chính dẫn nước sạch phục vụ người dân các xã phía Nam huyện Kỳ Anh, có giá gói thầu 6.086.047.000 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY CP CẤP NƯỚC HÀ TĨNH, giá trúng thầu 6.054.646.000 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 0,5%.

TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT HUYỆN PHÚ XUYÊN (TP. HÀ NỘI) mời thầu Gói thầu số 05 Chi phí xây dựng công trình (Số thông báo: IB2400072271-00) thuộc Dự án Xây dựng HTKT khu đấu giá QSD đất ở tại khu Bà Hoà 2, thôn Phong Triều, xã Nam Triều, có giá gói thầu 6.015.127.757 đồng. Nhà thầu trúng thầu LIÊN DANH CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ XÂY DỰNG ĐẠI LỢI VÀ CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ĐẦU TƯ ĐẠI THỊNH PHÁT, giá trúng thầu 6.003.335.628 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 0,2%.

UBND XÃ AN MỸ (HUYỆN MỸ ĐỨC, TP. HÀ NỘI) mời thầu Gói thầu số 03 Thi công xây dựng công trình (Số thông báo: IB2400088020-00) thuộc Dự án Nhà văn hóa thôn Tảo Khê, xã An Mỹ, có giá gói thầu 5.765.227.000 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI ĐẠI THÀNH, giá trúng thầu 5.746.731.000 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 0,3%.

UBND BÌNH MINH (HUYỆN KHOÁI CHÂU, TỈNH HƯNG YÊN) mời thầu Gói thầu số 07 Thi công xây dựng công trình (Số thông báo: IB2400083532-00) thuộc Dự án Cải tạo, nâng cấp một số tuyến đường GTNT xã Bình Minh, có giá gói thầu 5.655.897.000 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG TÂN PHÚC AN HƯNG YÊN, giá trúng thầu 5.647.854.000 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 0,1%.

* 25 gói thầu có tỷ lệ tiết kiệm từ 1% đến 3%:

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN VÀ PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT HUYỆN CÁI BÈ (TỈNH TIỀN GIANG) mời thầu Gói thầu số 1 Thi công xây dựng (Số thông báo: IB2400035899-01) thuộc Dự án Nâng cấp mở rộng Đường huyện 72 và 2 cầu trên tuyến, có giá gói thầu 84.125.272.548 đồng. Nhà thầu trúng thầu LIÊN DANH CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THỦY LỢI ĐỒNG TIẾN - CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG-THƯƠNG MẠI VINH QUANG - CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THUẬN PHÚ, giá trúng thầu 83.199.436.000 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 1,1%.

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH LÀO CAI mời thầu Gói thầu Thi công xây dựng công trình (Số thông báo: IB2400057463-00) thuộc Dự án Xử lý cung đường có nguy cơ mất ATGT đoạn Km179+600-Km183/QL.4D, tỉnh Lào Cai, có giá gói thầu 26.471.737.000 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY TNHH ANH NAM XUÂN THỦY, giá trúng thầu 26.010.406.207 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 1,7%.

BỘ CHỈ HUY QUÂN SỰ TỈNH YÊN BÁI mời thầu Gói thầu Mua sắm trang phục dân quân tự vệ năm 2024 (Số thông báo: IB2400073674-00), có giá gói thầu 25.239.345.000 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI LÊ GIA PHÁT, giá trúng thầu 24.954.569.500 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 1,1%.

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG KHU VỰC HUYỆN CHÂU THÀNH (TỈNH AN GIANG) mời thầu Gói thầu số 15 Thi công xây lắp hạng mục: San lấp mặt bằng, khối 15 phòng học, khối phòng học bộ môn + hỗ trợ học tập; Cung cấp và lắp đặt thiết bị (Số thông báo: IB2300381153-00) thuộc Dự án Trường Tiểu học A Vĩnh An điểm chính (Vĩnh Quới), có giá gói thầu 23.322.586.720 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VIỆT MỸ, giá trúng thầu 22.851.590.213 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 2,0%.

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM mời thầu Gói thầu Trang bị hệ thống điều phối, tự động phản ứng sự kiện bảo mật (Số thông báo: IB2300344129-00), có giá gói thầu 15.754.800.000 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG CÔNG NGHỆ ETC, giá trúng thầu 15.520.000.000 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 1,5%.

NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM - CHI NHÁNH HẢI DƯƠNG II mời thầu Gói thầu số 1 Xây dựng và lắp đặt thiết bị (Số thông báo: IB2400016299-00) thuộc Dự án Xây dựng Trụ sở Agribank Chi nhánh Phả Lại Hải Dương II, có giá gói thầu 14.405.746.332 đồng. Nhà thầu trúng thầu LIÊN DANH CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI GIA PHÁT - CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY ATC, giá trúng thầu 14.096.632.448 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 2,1%.

TỔNG CÔNG TY CẢNG HÀNG KHÔNG VIỆT NAM - CTCP mời thầu Gói thầu Cung cấp và lắp đặt 03 máy soi hàng hóa (Số thông báo: IB2400047318-00) thuộc Dự án Đầu tư máy soi hàng hóa cho Cảng HKQT Đà Nẵng, Cảng HKQT Cam Ranh và Cảng HKQT Phú Quốc, có giá gói thầu 14.400.000.000 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI HÀN VIỆT, giá trúng thầu 13.970.880.000 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 3,0%.

CỤC DỰ TRỮ NHÀ NƯỚC KHU VỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH mời thầu Gói thầu số 3 Cung cấp 900 tấn gạo nhập kho DTQG năm 2024 tại Chi cục DTNN Đồng Nai (Số thông báo: IB2400082702-01), có giá gói thầu 13.635.000.000 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY CỔ PHẦN ARIA SÀI GÒN, giá trúng thầu 13.500.000.000 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 1,0%.

CỤC DỰ TRỮ NHÀ NƯỚC KHU VỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH mời thầu Gói thầu số 1 Cung cấp 900 tấn gạo nhập kho DTQG năm 2024 tại Chi cục DTNN Đồng Nai (Số thông báo: IB2400078512-01), có giá gói thầu 13.635.000.000 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY CỔ PHẦN MAI GROUP, giá trúng thầu 13.500.000.000 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 1,0%.

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG KHU VỰC HUYỆN ĐOAN HÙNG (TỈNH PHÚ THỌ) mời thầu Gói thầu Thi công xây dựng công trình (Số thông báo: IB2400101269-00) thuộc Dự án Cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc, sân vườn và các hạng mục phụ trợ Huyện ủy Đoan Hùng, có giá gói thầu 12.771.209.000 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG VẠN HƯNG, giá trúng thầu 12.506.000.000 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 2,1%.

BAN CHỈ HUY QUÂN SỰ THÀNH PHỐ ĐÀ LẠT (TỈNH LÂM ĐỒNG) mời thầu Gói thầu số 1 thi công xây lắp và cung cấp, lắp đặt thiết bị (Số thông báo: IB2400100907-00) thuộc Dự án Xây dựng nhà ăn, nhà bếp, hội trường, bãi tập thể lực vật cản K16 cấp đại đội bộ binh và khu vực tăng gia sản xuất tập trung của lực lượng vũ trang thành phố Đà Lạt, có giá gói thầu 12.593.638.368 đồng. Nhà thầu trúng thầu LIÊN DANH CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI HOÀNG MẠNH - CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐĂNG KHOA GROUP, giá trúng thầu 12.454.534.024 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 1,1%.

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HUYỆN KRÔNG ANA (TỈNH ĐẮK LẮK) mời thầu Gói thầu Thi công xây dựng công trình (Số thông báo: IB2400092466-00) thuộc Dự án Cải tạo, nâng cấp tuyến đường giao thông liên xã Dur Kmăl đi xã Quảng Điền, huyện Krông Ana, có giá gói thầu 11.232.318.000 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY CP XÂY DỰNG LỰC VIỆT, giá trúng thầu 11.100.991.000 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 1,2%.

CỤC VẬN TẢI/TỔNG CỤC HẬU CẦN mời thầu Gói thầu số 05 Toàn bộ phần thi công xây dựng. (Số thông báo: IB2400089453-00) thuộc Dự án Nâng cấp, cải tạo Sở chỉ huy và nhà ở cơ quan Lữ đoàn 683/Cục Vận tải, có giá gói thầu 10.855.326.000 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN KỸ THUẬT XÂY DỰNG NHẤT TÂM, giá trúng thầu 10.637.000.000 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 2,0%.

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG QUẬN THANH XUÂN (TP. HÀ NỘI) mời thầu Gói thầu số 7 Thi công xây dựng, lắp đặt thiết bị công trình (Số thông báo: IB2400068449-00) thuộc Dự án Xây mới Trạm Y tế phường Kim Giang, quận Thanh Xuân, có giá gói thầu 6.677.919.176 đồng. Nhà thầu trúng thầu LIÊN DANH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TU BỔ DI TÍCH - CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ HỒNG PHÁT - CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ VIỆT, giá trúng thầu 6.563.284.650 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 1,7%.

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÀNH PHỐ THANH HÓA mời thầu Gói thầu số 11 Giám sát thi công xây dựng công trình (Số thông báo: IB2400064245-00) thuộc Dự án Cầu vượt đường sắt Bắc-Nam và đường hai đầu cầu thuộc tuyến Đại lộ Đông Tây, thành phố Thanh Hóa, có giá gói thầu 5.077.023.227 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ CẦU LỚN - HẦM, giá trúng thầu 4.924.712.000 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 3,0%.

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG HUYỆN TRÙNG KHÁNH (TỈNH CAO BẰNG) mời thầu Gói thầu xây lắp (Số thông báo: IB2400086202-00) thuộc Dự án Cải tạo, nâng cấp trường THCS Thị trấn Trùng Khánh, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng. Hạng mục: Phòng học bộ môn, có giá gói thầu 5.005.720.000 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG TRƯỜNG SƠN CAO BẰNG, giá trúng thầu 4.923.623.000 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 1,6%.

LỮ ĐOÀN 205/ BINH CHỦNG THÔNG TIN LIÊN LẠC mời thầu Gói thầu Mua vật tư lắp đặt các bộ tập trung thuê bao của tổng đài Softswitch (Số thông báo: IB2400103926-01), có giá gói thầu 4.923.639.000 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT BUSCH VIỆT NAM, giá trúng thầu 4.837.819.000 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 1,7%.

CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 1 - CÔNG TY THỦY ĐIỆN ĐẠI NINH mời thầu Gói thầu số 02MSHH-SCL-2024 Cung cấp vật tư, thiết bị và dịch vụ sửa chữa máy cắt đầu cực tổ máy H2 Nhà máy Thủy điện Đại Ninh (Số thông báo: IB2400079597-00), có giá gói thầu 4.869.234.000 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO TRÌ NĂNG LƯỢNG, giá trúng thầu 4.794.810.120 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 1,5%.

ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH mời thầu Gói thầu Vật tư sửa chữa nhỏ, điện, tin học, văn phòng phẩm, dụng cụ vệ sinh (Số thông báo: IB2400083606-00), có giá gói thầu 4.785.573.114 đồng. Nhà thầu trúng thầu LIÊN DANH CÔNG TY CỔ PHẦN LLL - CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY TÍNH CÔNG NGHỆ VIỆT, giá trúng thầu 4.729.811.659 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 1,2%.

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÀNH PHỐ YÊN BÁI mời thầu Gói thầu số 05 Thi công xây dựng công trình Lát hành lang mốt số tuyến đường trên địa bàn thành phố Yên Bái (Số thông báo: IB2400091466-00), có giá gói thầu 4.438.566.520 đồng. Nhà thầu trúng thầu LIÊN DANH CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG ĐẠI LÂM - CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI 268 YÊN BÁI, giá trúng thầu 4.366.772.000 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 1,6%.

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐIỆN LỰC HẢI PHÒNG mời thầu Gói thầu 3 Xây lắp và cung cấp VTTB (Số thông báo: IB2400089718-00) thuộc Dự án Xây dựng các TBA phân phối trên địa bàn quận Lê Chân năm 2024, có giá gói thầu 4.198.952.727 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH THIẾT BỊ ĐIỆN, giá trúng thầu 4.153.291.798 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 1,1%.

TRUNG TÂM TRUYỀN HÌNH THÔNG TẤN mời thầu Gói thầu Truyền dẫn phát sóng tín hiệu HD kênh Vnews trên vệ tinh Vinasat-1 (Số thông báo: IB2400083748-00), có giá gói thầu 4.000.000.000 đồng. Nhà thầu trúng thầu TỔNG CÔNG TY TRUYỀN THÔNG ĐA PHƯƠNG TIỆN - CÔNG TY TNHH 1TV, giá trúng thầu 3.960.000.000 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 1,0%.

UBND XÃ QUỲNH MINH (HUYỆN QUỲNH LƯU, TỈNH NGHỆ AN) mời thầu Gói thầu số 06 Phần xây dựng công trình (Số thông báo: IB2400077714-00) thuộc Dự án Cải tạo, nâng cấp đường giao thông và mương thoát nước thuộc làng nghề muối Hợp Công, xã Quỳnh Minh, huyện Quỳnh Lưu, có giá gói thầu 3.918.346.000 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY CỔ PHẦN HỒNG AN, giá trúng thầu 3.820.361.000 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 2,5%.

BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH QUẢNG BÌNH mời thầu Gói thầu Thi công xây dựng (Số thông báo: IB2400084007-00) thuộc Dự án Cải tạo, sửa chữa Trụ sở làm việc Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Bình (cơ sở 1), có giá gói thầu 3.704.860.000 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY TNHH HẢI HUYỀN, giá trúng thầu 3.643.969.521 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 1,6%.

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG QUẬN HOÀN KIẾM (TP. HÀ NỘI) mời thầu Gói thầu Tư vấn thiết kế bản vẽ thi công - dự toán (Số thông báo: IB2400073832-01) thuộc Dự án Xây dựng Trường THCS chất lượng cao tại địa điểm số 9 Hai Bà Trưng, quận Hoàn Kiếm, có giá gói thầu 3.644.547.000 đồng. Nhà thầu trúng thầu LIÊN DANH CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC XÂY DỰNG TTA PARTNERS - CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG AC, giá trúng thầu 3.597.363.000 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 1,3%.

Tin cùng chuyên mục