(BĐT) - Báo Đấu thầu nhận được phản ánh của nhà thầu về 2 gói thầu do Công ty TNHH Khoa Bảo Phúc (Tư vấn Khoa Bảo Phúc) làm bên mời thầu tại huyện Trảng Bom, Đồng Nai. Nhà thầu phản ánh cho biết đã bị gây khó khăn khi mua hồ sơ yêu cầu (HSYC) 2 gói thầu này.
Nhà thầu mệt vì tư vấn nhùng nhằng

Gói thầu Xây lắp + lán trại thuộc Dự án Xây mới nhà công an xã Hố Nai 3 (Trảng Bom, Đồng Nai) được phát hành HSYC tại trụ sở UBND Xã. Ảnh: Huyền Văn

Đi lòng vòng mà không mua được HSYC

Nhà thầu phản ánh cho biết, ngày 21/2/2017, trong thời gian phát hành HSYC như thông báo của Bên mời thầu, nhà thầu đã tìm đến địa chỉ trụ sở UBND xã Hố Nai 3 (huyện Trảng Bom) để mua HSYC Gói thầu Xây lắp + lán trại thuộc Dự án Xây mới nhà công an xã Hố Nai 3 nhưng không có HSYC để mua. Nhà thầu có gặp đại diện Bộ phận kế toán của Xã và được cho số điện thoại của đơn vị tư vấn. “Nhưng khi chúng tôi gọi vào số của Tư vấn thì lúc không nghe điện thoại, lúc không hỗ trợ thông tin để mua được HSYC. Chúng tôi cứ đi lòng vòng và nghe lời hứa suông rồi cuối cùng không mua được HSYC”, đại diện nhà thầu phản ánh cho biết.

Theo thông báo mời chào hàng được đăng tải trên Báo Đấu thầu ngày 16/2/2017, Gói thầu Xây lắp + lán trại thuộc Dự án Xây mới nhà công an xã Hố Nai 3 được phát hành HSYC từ 07 giờ 00 ngày 21/2/2017 đến 08 giờ 00 ngày 28/2/2017 tại trụ sở UBND xã Hố Nai 3. Gói thầu Xây lắp + lán trại thuộc Dự án Đường vào Trường THCS Trịnh Hoài Đức phát hành HSYC từ 07 giờ 00 ngày 21/2/2017 đến 10 giờ 00 ngày 28/2/2017 tại trụ sở UBND xã Bình Minh.

Cả 2 gói thầu nêu trên đều sử dụng vốn ngân sách huyện Trảng Bom, áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu là chào hàng cạnh tranh trong nước và đều dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ. 

Tư vấn thừa nhận thiếu sót

Đại diện Tư vấn Khoa Bảo Phúc cho biết: “Ngày 21/2/2017 quả thật chúng tôi chưa hoàn thiện việc phô tô HSYC để bán cho nhà thầu. Ngày 22/2/2017 chúng tôi thừa nhận có một số thiếu sót khi chưa bán HSYC cho các nhà thầu...”.
Ngày 24/2/2017, phóng viên Báo Đấu thầu đã có mặt tại trụ sở UBND xã Hố Nai 3 để xác minh thông tin về việc bán HSYC của Bên mời thầu. Đại diện Tư vấn Khoa Bảo Phúc cho biết: “Ngày 21/2/2017 quả thật chúng tôi chưa hoàn thiện việc phô tô HSYC để bán cho nhà thầu. Ngày 22/2/2017 chúng tôi thừa nhận có một số thiếu sót khi chưa bán HSYC cho các nhà thầu. Chúng tôi bắt đầu phát hành HSYC từ ngày 23/2/2017, đến thời điểm ngày 24/2/2017 đã bán được khoảng 6 bộ HSYC cho các nhà thầu”.

Đại diện UBND xã Hố Nai 3 cho biết thêm: “Đúng là có tình trạng nhà thầu tìm đến trụ sở UBND xã để mua HSYC nhưng không gặp được đơn vị tư vấn. Vì Xã đã giao cho Tư vấn kiêm luôn việc bán HSYC nên chúng tôi có cung cấp cho các nhà thầu số điện thoại của Tư vấn để nhà thầu liên hệ. Chúng tôi cho rằng, về vấn đề này Tư vấn cần rút kinh nghiệm và cần tạo điều kiện để các nhà thầu mua được HSYC thuận lợi”.

Tư vấn Khoa Bảo Phúc có cung cấp cho Báo Đấu thầu danh sách nhà thầu đã mua được HSYC thể hiện trong biên lai thu tiền. Theo danh sách này, bên mời thầu đã bán ra 7 bộ HSYC, trong đó có 3 nhà thầu mua HSYC được Bên mời thầu lập biên lai nhưng không thể hiện thông tin ngày mua HSYC. Đại diện Tư vấn Khoa Bảo Phúc cho biết, việc tổ chức bán HSYC 2 gói thầu nêu trên đã chưa thực sự tốt và làm phiền nhà thầu, ảnh hưởng đến việc mua HSYC cũng như chuẩn bị HSĐX của nhà thầu. “Do đó, chúng tôi thừa nhận sơ suất và sẽ không để tình trạng này tái diễn”, Tư vấn Khoa Bảo Phúc cam kết.