(BĐT) - Tại Gói thầu số 02 Tư vấn khảo sát, lập quy hoạch tổng thể bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích quốc gia đặc biệt chùa Keo, huyện Vũ Thư, Thái Bình, nhà thầu được đơn vị tư vấn đề xuất trúng thầu chính là nhà thầu lập nhiệm vụ khảo sát, dự toán quy hoạch tổng thể bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích này. Do không đảm bảo cạnh tranh, công bằng, minh bạch trong đấu thầu, Sở Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) tỉnh Thái Bình đã đề xuất UBND Tỉnh đình chỉ cuộc thầu này và yêu cầu chủ đầu tư tổ chức đấu thầu lại.
Thái Bình: Đình chỉ gói thầu không đảm bảo cạnh tranh

Do không đảm bảo cạnh tranh, công bằng, minh bạch trong đấu thầu, Sở KH&ĐT đã đề xuất đình chỉ cuộc thầu Tư vấn khảo sát, lập quy hoạch tổng thể bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích quốc gia đặc biệt chùa Keo, huyện Vũ Thư, Thái Bình. Ảnh: Interne

Đình chỉ đấu thầu, vô hiệu các quyết định, văn bản

Từ ngày 29/5 - 18/9/2019, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Vũ Thư phát hành hồ sơ mời thầu (E-HSMT) gói thầu nêu trên (áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, lựa chọn nhà thầu qua mạng).

Theo biên bản mở hồ sơ đề xuất về kỹ thuật (HSĐXKT), hồ sơ đề xuất tài chính (HSĐXTC), chỉ có duy nhất 1 nhà thầu - Công ty CP Bảo tồn Di sản Văn hóa Kiến trúc Việt (Công ty Kiến trúc Việt) tham dự thầu. Trước đó, Công ty CP Tư vấn đầu tư xây dựng và Thương mại Nam Bình (Công ty Nam Bình) được Chủ đầu tư (UBND huyện Vũ Thư) chỉ định thầu thực hiện tư vấn lập E-HSMT và đánh giá hồ sơ dự thầu (E-HSDT) gói thầu này.

Ngày 5/8/2019, Công ty Nam Bình đã đánh giá Công ty Kiến trúc Việt đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật của Gói thầu với số điểm kỹ thuật là 97/100 điểm. UBND huyện Vũ Thư đã tổ chức thẩm định, phê duyệt danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật và thực hiện các bước tiếp theo để phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu.

Tuy nhiên, qua kiểm tra, giám sát công tác lựa chọn nhà thầu, Sở KH&ĐT tỉnh Thái Bình phát hiện, vào tháng 8/2016, Công ty Kiến trúc Việt là nhà thầu được UBND huyện Vũ Thư phê duyệt chỉ định thực hiện tư vấn khảo sát, lập nhiệm vụ quy hoạch tổng thể bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích quốc gia đặc biệt chùa Keo, huyện Vũ Thư.

Theo quy định của pháp luật về đấu thầu, nhà thầu tham dự thầu phải độc lập về pháp lý và tài chính với các bên: các nhà thầu tư vấn lập, thẩm tra, thẩm định hồ sơ thiết kế, dự toán; lập, thẩm định HSMT; đánh giá HSDT; thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu đó.

Qua kiểm tra, Sở KH&ĐT Thái Bình khẳng định, việc Công ty Kiến trúc Việt tham gia dự thầu Gói thầu số 2 là không đảm bảo cạnh tranh, công bằng, minh bạch trong đấu thầu và không đảm bảo tư cách hợp lệ của nhà thầu theo quy định.

Do đó, Sở KH&ĐT kiến nghị UBND tỉnh Thái Bình (cơ quan nhà nước có thẩm quyền) đình chỉ cuộc thầu; vô hiệu đối với các quyết định, văn bản sau thời điểm đóng thầu của Chủ đầu tư và đơn vị tư vấn (Công ty Nam Bình) liên quan đến quá trình lựa chọn nhà thầu. Đồng thời, kiến nghị UBND tỉnh Thái Bình yêu cầu Chủ đầu tư tổ chức đấu thầu lại trong quý IV/2019.

 Nhà thầu “vừa đá bóng vừa thổi còi” là ai?

Công ty CP Bảo tồn Di sản Văn hóa Kiến trúc Việt có địa chỉ tại phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội. Nhà thầu này từng được một số bên mời thầu công bố trúng thầu các gói thầu liên quan tới cải tạo danh thắng, di tích lịch sử…

Theo công bố của các bên mời thầu, từ tháng 10/2017 đến nay, Công ty trúng thầu 8 gói thầu liên quan tới công tác tu bổ, tôn tạo các hạng mục di tích, thắng cảnh. Các gói thầu mà Công ty trúng thầu chủ yếu tại Bắc Giang, Thanh Hóa.

Cụ thể, trên địa bàn Bắc Giang, Công ty từng trúng 4 gói thầu: Xây dựng công trình tu bổ, tôn tạo hạng mục Nghi môn và Điện thờ chính tại Di tích đền Hạ thuộc quần thể di tích thắng cảnh Suối Mỡ, xã Nghĩa Phương, huyện Lục Nam; Xây dựng công trình, xây dựng, tôn tạo Nhà hát văn, khuôn viên sân đền, sân nhà hát văn, sân lễ hội và nhà vệ sinh khu vực đền Hạ, thuộc quần thể di tích thắng cảnh Suối Mỡ; Tư vấn khảo sát, lập quy hoạch tổng thể bảo tồn và phát huy giá trị di tích lịch sử quốc gia đặc biệt chùa Vĩnh Nghiêm, tỉnh Bắc Giang; Khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công - dự toán công trình bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích lịch sử quốc gia đặc biệt những địa điểm khởi nghĩa Yên Thế, tỉnh Bắc Giang (giai đoạn 1).

Tại Thanh Hóa, nhà thầu này từng trúng 3 gói thầu: Quy hoạch tổng thể bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích khu căn cứ khởi nghĩa Ba Đình, xã Ba Đình, huyện Nga Sơn; Tư vấn lựa chọn nhà thầu lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán tu bổ, tôn tạo và phát huy giá trị Khu di tích lịch sử văn hóa và kiến trúc nghệ thuật đền thờ Nguyễn Văn Nghi, xã Đông Thanh, huyện Đông Sơn; Thi công xây dựng + nội thất (bao gồm cả hạng mục chung) bảo tồn, tôn tạo di tích lịch sử văn hóa Núi và đền Đồng Cổ, xã Yên Thọ, huyện Yên Định (giai đoạn 2).

Trên địa bàn tỉnh Thái Bình, Công ty chưa được công bố trúng gói thầu nào.

Đối với Công ty Nam Bình, nhà thầu này đã được rất nhiều chủ đầu tư tại Thái Bình chỉ định thầu thực hiện nhiều gói thầu tư vấn. Theo thống kê chưa đầy đủ của Báo Đấu thầu, từ tháng 11/2015 đến nay, Công ty Nam Bình được chỉ định thầu 30 gói thầu trên địa bàn tỉnh Thái Bình. Từ tháng 12/2018 đến nay, Công ty Nam Bình được chỉ định thầu 9 gói thầu tư vấn do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Vũ Thư làm bên mời thầu.