Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Sơn La không tuân thủ quy định đăng tải thông tin đấu thầu

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Kết luận thanh tra của Thanh tra Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sơn La về việc thực hiện lựa chọn nhà thầu dự án khởi công mới năm 2023 do Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Sơn La làm chủ đầu tư cho thấy, vẫn còn tồn tại, hạn chế trong công tác lựa chọn nhà thầu, trong đó có việc không tuân thủ quy định về đăng tải thông tin trong đấu thầu.
Một góc Sơn La. Ảnh: Internet
Một góc Sơn La. Ảnh: Internet

Cụ thể, qua công tác thanh tra hồ sơ Dự án sửa chữa trụ sở làm việc (nhà làm việc tầng 1+2) và các hạng mục phụ trợ khác (sân, cổng, đường vào, tường rào) do Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Sơn La làm Chủ đầu tư phát hiện còn nhiều tồn tại, hạn chế.

Trước hết, Chủ đầu tư không tuân thủ quy định về thời hạn trong việc đăng tải thông tin về kế hoạch lựa chọn nhà thầu của gói thầu trong giai đoạn lập dự án (Gói thầu Tư vấn khảo sát lập báo cáo kinh tế kỹ thuật) trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 8 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP và khoản 1 Điều 17 Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT.

Ngoài không tuân thủ quy định về đăng tải thông tin đấu thầu, qua thanh tra còn phát hiện, quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu ở Gói thầu Tư vấn khảo sát, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình có nội dung không đúng với quy định tại khoản 1 Điều 62 Luật Đấu thầu 2013 (hợp đồng trọn gói nhưng giá hợp đồng ghi tạm tính). Đồng thời, nhà thầu tư vấn không thực hiện đưa vào thiết kế các loại vật liệu xây không nung phù hợp với từng loại kết cấu theo quy định.

Tại Gói thầu Thi công xây dựng công trình, Chủ đầu tư không rà soát, tính toán lại giá gói thầu trước khi tổ chức lựa chọn nhà thầu để phù hợp với giá vật liệu tại thời điểm thông báo mời thầu theo quy định, làm tăng giá gói thầu lên 22,379 triệu đồng.

Cơ quan thanh tra kết luận, để xảy ra những thiếu sót trên thuộc trách nhiệm của các đơn vị tư vấn (Công ty TNHH Xây dựng Đại Thành Tây Bắc, Công ty TNHH Tư vấn xây dựng SBG26...) được Chủ đầu tư ký hợp đồng và bộ phận chuyên môn của Chủ đầu tư. Chủ đầu tư chịu trách nhiệm đối với những tồn tại, hạn chế nêu trên theo quy định. Theo đó, cơ quan này cũng kiến nghị một số biện pháp xử lý.

Tin cùng chuyên mục