Trường Quốc tế Liên hợp quốc tại Hà Nội thông báo mời thầu Gói thầu Thay mới sàn sân chơi EPDM

0:00 / 0:00
0:00
Bên mời thầu: Trường Quốc tế Liên Hợp Quốc tại Hà Nội (UNIS Hà Nội).

Tên gói thầu: Thay mới sàn sân chơi EPDM.

Địa điểm dự án: Trường UNIS Hà Nội, G9, Khu đô thị Ciputra Tây Hồ, TP. Hà Nội, Việt Nam.

Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi.

Thời gian phát hành HSMT: Từ ngày 16 tháng 5 năm 2022 đến thời điểm đóng thầu.

Thời hạn tiếp nhận hồ sơ đề xuất: Chậm nhất là trước 17 giờ 00, ngày 30 tháng 5 năm 2022.

Địa chỉ phát hành HSMT: Nhà thầu quan tâm truy cập địa chỉ https://go.unishanoi.org/epdm để tải hồ sơ mời thầu miễn phí.

Hồ sơ đề xuất bản cứng: Gửi đến địa chỉ Trường UNIS, G9, Ciputra, Q. Tây Hồ, TP. Hà Nội.

Hồ sơ đề xuất bản mềm: Gửi vào hộp thư: eoi@unishanoi.org

Tin cùng chuyên mục