(BĐT) - Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) vừa công bố kế hoạch lựa chọn nhà thầu 4 gói thầu mua sắm cáp quang ngầm cống bể 24Fo, cáp quang treo ADSS24 KV100/200 và cáp quang chống gặm nhấm ADSS24 đợt 1 thuộc Dự án Đầu tư mở rộng mạng cáp quang năm 2020 với tổng mức đầu tư 557,724 tỷ đồng.
Viettel đấu thầu 4 gói mua sắm cáp quang trong quý I/2021

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Theo đó, trong quý I/2021, Viettel sẽ đấu thầu rộng rãi theo phương thức 1 giai đoạn 2 túi hồ sơ để lựa chọn nhà thầu cho 4 gói thầu gồm: Gói thầu 01 2021 CAP - Mua sắm cáp quang ngầm cống bể 24Fo (giá gói thầu 17,419 tỷ đồng); Gói thầu 02 2021 CAP - Mua sắm cáp quang treo ADSS24 KV100 (giá gói thầu 39 tỷ đồng); Gói thầu 03 2021 CAP - Mua sắm cáp quang treo ADSS24 KV200 (giá gói thầu 20,365 tỷ đồng); Gói thầu 04 2021 CAP - Mua sắm cáp gặm nhấm loại ADSS24 (giá gói thầu 16,9 tỷ đồng).

Thời gian thực hiện hợp đồng của 4 gói thầu trên đều là 190 ngày, hợp đồng trọn gói.