2 tổ chức bị phạt tiền do không công bố thông tin đúng hạn

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC) đã ban hành quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty CP Đầu tư Thương mại Bất động sản An Dương Thảo Điền (mã chứng khoán: HAR) và Công ty CP Cấp thoát nước Quảng Nam.

Theo đó, HAR bị phạt 70 triệu đồng do công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật đối với các tài liệu: Giải trình chênh lệch trước và sau kiểm toán cho Báo cáo tài chính (BCTC) kiểm toán năm 2019, Quyết định số 13240/QĐ-CT ngày 28/6/2019 về xử lý vi phạm hành chính về thuế, Công văn giải trình ngày 18/2/2019 về kết quả kinh doanh trong BCTC quý 4/2018 so với quý 4/2017, Công văn giải trình ngày 7/8/2019 về kết quả kinh doanh trong BCTC quý 2/2019 so với quý 2/2018, Công văn giải trình ngày 18/11/2019 về kết quả kinh doanh trong BCTC quý 3/2019 so với quý 3/2018, Giải trình kết quả kinh doanh trong BCTC riêng, hợp nhất giữa niên độ đã được soát xét 06 tháng đầu năm 2020 so với cùng kỳ năm trước).

Tương tự, Công ty CP Cấp thoát nước Quảng Nam cũng bị phạt 70 triệu đồng do không báo cáo theo quy định pháp luật đối với các tài liệu như BCTC riêng và hợp nhất đã được kiểm toán năm 2017, 2018; Báo cáo thường niên năm 2017, 2018; Nghị quyết và Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông năm 2018, 2019.

Tin cùng chuyên mục