Chủ tịch nước nhấn mạnh hai thông điệp quan trọng hai nước Việt - Lào cùng đoàn kết, vững bước tiến lên chủ nghĩa xã hội trên cơ sở nền tảng của chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng có nhiều điểm tương đồng của hai vị lãnh tụ vĩ đại của hai nước.

Trong khuôn khổ chuyến thăm hữu nghị chính thức nước CHDCND Lào, sáng 10/8, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã có bài phát biểu quan trọng tại Quốc hội Lào khi Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa IX đang diễn ra.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại Quốc hội Lào ảnh 1

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc là lãnh đạo nước ngoài đầu tiên phát biểu tại Nhà Quốc hội mới của Lào. Bài phát biểu sau đúng 10 năm kể từ bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, khi đó là Chủ tịch Quốc hội khoá XI nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khoá VII của Lào năm 2011.

Đây là vinh dự đặc biệt mà Đảng, Nhà nước, Quốc hội và nhân dân Lào dành cho Lãnh đạo Việt Nam, thể hiện sinh động tình hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt hiếm có giữa hai dân tộc Việt-Lào.

Trong phát biểu, Chủ tịch nước đã điểm lại những trang sử vẻ vang của quan hệ hai nước trong thời kỳ đấu tranh giành độc lập dân tộc trước đây, cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc hiện nay; nhấn mạnh hai thông điệp quan trọng là hai nước Việt - Lào cùng đoàn kết, vững bước tiến lên chủ nghĩa xã hội trên cơ sở nền tảng của chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng có nhiều điểm tương đồng của hai vị lãnh tụ vĩ đại là Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Kayson Phomvihan, đồng thời nỗ lực giải phóng các nguồn lực cho hợp tác song phương, tranh thủ sự hỗ trợ của quốc tế, tăng cường kết nối hai nền kinh tế, tìm kiếm các lĩnh vực hợp tác mới để tận dụng cơ hội và đáp ứng các yêu cầu của thời đại công nghiệp 4.0.

Theo VOV