(BĐT) - Thanh tra Chính phủ (TTCP) vừa cho biết, tổng hợp kết quả công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo cho thấy, trong giai đoạn 2016 - 2020, cơ quan hành chính các cấp đã tiếp 1,982 triệu lượt công dân, tiếp nhận 1,468 triệu đơn các loại, trong đó có 385.683 đơn khiếu nại, tố cáo. Trong đó có 136.235 vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền, đã giải quyết 115.933 vụ việc (đạt 85%).
Giai đoạn 2016 - 2020: Thu hồi, trả lại 4.171 tỷ đồng qua giải quyết khiếu nại

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Qua giải quyết công tác khiếu nại, tố cáo giai đoạn 2016 - 2020 đã thu hồi cho Nhà nước, trả lại cho công dân 4.171 tỷ đồng, 301 ha đất; bảo vệ quyền và lợi ích cho 7.757 tổ chức, cá nhân, kiến nghị xử lý kỷ luật hành chính trên 2.204 cá nhân, chuyển cơ quan điều tra 30 vụ, 142 đối tượng.

TTCP cho biết, năm 2020, công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo giảm so với năm 2019 (giảm 18% số lượt người, 18% lượt đoàn đông người, 11,7% số đơn tiếp nhận và 11,8% số vụ việc thuộc thẩm quyền).