Lấy ý kiến Dự thảo Nghị định hướng dẫn Luật Đầu tư công

(BĐT) - Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa công bố lấy ý kiến Dự thảo Nghị định Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công.
Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2020, sẽ tháo gỡ nhiều vướng mắc lớn trong triển khai dự án đầu tư công. Ảnh: Lê Tiên
Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2020, sẽ tháo gỡ nhiều vướng mắc lớn trong triển khai dự án đầu tư công. Ảnh: Lê Tiên

Dự thảo Nghị định quy định, hướng dẫn chi tiết về hồ sơ, nội dung, trình tự, thủ tục, thời gian lập, thẩm định, quyết định chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư, quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư chương trình, dự án đầu tư công các nhóm dự án, các nguồn vốn…; đối tượng, nội dung đánh giá sơ bộ tác động môi trường để quyết định chủ trương đầu tư dự án; quản lý thực hiện nhiệm vụ quy hoạch và dự án đầu tư công không có cấu phần xây dựng.

Dự thảo Nghị định cũng quy định cụ thể về lập, thẩm định, phê duyệt, giao kế hoạch trung hạn và hằng năm vốn từ nguồn thu hợp pháp của các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập dành để đầu tư; triển khai thực hiện, báo cáo cấp có thẩm quyền tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công; hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quốc gia về đầu tư công…

Kèm theo Nghị định có bảng hướng dẫn chi tiết về Tiêu chí phân loại dự án đầu tư công.

Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 được Quốc hội khóa XIV thông qua tại Kỳ họp thứ 7 vừa qua và sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2020. Luật đã có nhiều điểm sửa đổi, bổ sung so với Luật Đầu tư công năm 2014. Trong đó đơn giản hóa nhiều thủ tục, phân cấp mạnh mẽ thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư dự án đầu tư công, tháo gỡ nhiều vướng mắc lớn trong triển khai dự án đầu tư công thời gian qua.

Tin cùng chuyên mục