Long An: Sở GD&ĐT để xảy ra nhiều sai sót trong đấu thầu

(BĐT) - Thanh tra Sở KH&ĐT tỉnh Long An vừa phát hiện Sở GD&ĐT tỉnh này với vai trò là chủ đầu tư một số dự án trên địa bàn, đã để xảy ra nhiều sai sót trong công tác đấu thầu.
Kết quả thanh tra được công khai tại địa chỉ website của Sở KH&ĐT tỉnh Long An
Kết quả thanh tra được công khai tại địa chỉ website của Sở KH&ĐT tỉnh Long An

Nhiều hạn chế, bất cập

Kết quả thanh tra đã chỉ ra nhiều bất cập, sai sót tại Dự án Công trình Cải tạo, sửa chữa các trường THPT Châu Thành, THPT Thủ Khoa Thừa, THPT Chu Văn An, THPT Long Hòa, THPT Hùng Vương, THPT Nguyễn Công Trứ, THPT Võ Văn Tần và Dự án Thiết bị giáo dục (Hỗ trợ cơ sở vật chất thiết bị cho các trường đạt chuẩn quốc gia năm 2014).

Theo cơ quan thanh tra, Công trình Cải tạo, sửa chữa các trường nêu trên được Sở KH&ĐT phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật (KTKT) tại Quyết định số 318/QĐ-SKHĐT ngày 8/9/2011, chủ đầu tư là Sở GD&ĐT. Tổng mức đầu tư dự án là 8.139.625.000 đồng, từ nguồn vốn vượt thu ngân sách năm 2010. Công trình được khởi công ngày 7/3/2012, hoàn thành vào ngày 30/7/2012.

Dự án Hỗ trợ cơ sở vật chất thiết bị cho các trường đạt chuẩn quốc gia năm 2014 được Sở KH&ĐT tỉnh Long An phê duyệt tại Quyết định số 1582/QĐ-SKHĐT ngày 25/10/2013. Tổng mức đầu tư là 29.550.979.000 đồng, sử dụng vốn ngân sách tỉnh. Thời gian thực hiện Dự án là năm 2014.

Sở KH&ĐT tỉnh Long An cũng cho biết, tất cả các dự án nêu trên đến nay đã thực hiện xong và quyết toán. Từ ngày 10/11/2015 đến ngày 29/12/2015, Đoàn Thanh tra đã tiến hành thanh tra tại Sở GD&ĐT về các dự án này. Theo Sở KH&ĐT tỉnh Long An, hạn chế đầu tiên của Công trình Cải tạo, sửa chữa các trường học nêu trên là chủ đầu tư không lập đề cương khảo sát, lập báo cáo KTKT và phê duyệt đề cương khảo sát để làm cơ sở cho tư vấn thực hiện.

Song song với đó, chủ đầu tư không lập kế hoạch đấu thầu và phê duyệt kế hoạch đấu thầu các gói thầu trước khi có quyết định phê duyệt dự án. Đặc biệt, chủ đầu tư không có quyết định thành lập tổ chuyên gia xét thầu và tổ thẩm định kết quả đấu thầu.      

Ngoài ra, gói thầu tư vấn lập và đánh giá hồ sơ dự thầu (HSDT) do chủ đầu tư tự thực hiện, tuy nhiên không đưa vào phần kế hoạch đấu thầu để cấp quyết định đầu tư phê duyệt theo quy định…

Với Dự án Thiết bị giáo dục, ở gói thầu số 02, tại Mục tiêu chuẩn đánh giá về kinh nghiệm và năng lực của nhà thầu trong hồ sơ mời thầu (HSMT), quy định yêu cầu về doanh thu của nhà thầu và yêu cầu xác nhận hoàn thành nghĩa vụ thuế của cơ quan thuế, có quy định “đối với nhà thầu liên danh, có ít nhất một thành viên liên danh phải đáp ứng yêu cầu này” là không đảm bảo yêu cầu năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu liên danh. 

Chưa thực hiện đúng trách nhiệm của chủ đầu tư

Trên cơ sở phân tích các hạn chế, sai sót nêu trên, Thanh tra Sở KH&ĐT tỉnh Long An kết luận, việc chủ đầu tư không lập kế hoạch đấu thầu và phê duyệt kế hoạch đấu thầu các gói thầu trước khi có quyết định phê duyệt dự án như tư vấn lập báo cáo KTKT, tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công – dự toán công trình là chưa thực hiện đúng quy định tại Khoản 1, Điều 11 của Nghị định số 85/2009/NĐ-CP (NĐ85).

Chủ đầu tư không có quyết định thành lập tổ chuyên gia xét thầu và tổ thẩm định kết quả đấu thầu là chưa thực hiện đúng quy định tại Khoản 3, Điều 61 của Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 và Khoản 6 Điều 59 của NĐ85.

Thanh tra cũng chỉ ra rằng, gói thầu tư vấn lập và đánh giá HSDT chủ đầu tư tự thực hiện, tuy nhiên lại không đưa vào phần kế hoạch đấu thầu để cấp quyết định đầu tư phê duyệt theo quy định tại Điều 44 của NĐ85.      

Chưa hết, thời gian đánh giá hồ sơ đề xuất (HSĐX) các gói thầu thi công xây dựng Trường THPT Nguyễn Công Trứ là 44 ngày đã vượt quá so với thời gian quy định tại Điểm c, Khoản 2, Điều 33 của NĐ85.

Đối với Dự án Thiết bị giáo dục, việc quy định “đối với nhà thầu liên danh, có ít nhất một thành viên liên danh phải đáp ứng yêu cầu này” như đã nêu là không đảm bảo yêu cầu năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu liên danh, từng thành viên liên danh phải đáp ứng yêu cầu của HSMT thì liên danh mới được đánh giá là đạt yêu cầu, đồng thời quy định như trên không tạo sự công bằng giữa nhà thầu độc lập và liên danh…    

Tin cùng chuyên mục