Ngày 22/12, bà Nguyễn Thị Kim Chi, Giám đốc Sở GD-ĐT Nghệ An cho biết, Thanh tra Sở đã có kết luận thanh tra về các khoản thu trong năm học 2015 - 2016 của 117 trường học.
Theo đó, nhiều trường dù chưa được phê duyệt kế hoạch vận động đóng góp xây dựng cơ sở vật chất trường lớp của cấp có thẩm quyền nhưng vẫn tổ chức vận động; một số trường chưa thực hiện niêm yết công khai, đầy đủ các khoản thu chi liên quan đến xã hội hóa giáo dục; thu sai quy định. 
Sở GD-ĐT Nghệ An đã yêu cầu các trường kiểm điểm và có hình thức xử lý phù hợp đối với hiệu trưởng và các cá nhân đã vi phạm đồng thời lên kế hoạch trả lại tiền cho phụ huynh, chấm dứt tình trạng thu sai quy định.
Theo Báo Thanh niên