Quốc hội thông qua Luật Tổ chức Tòa án nhân dân sửa đổi với tỷ lệ tán thành 94,25%

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Sáng 24/6, trong phiên làm việc đầu tuần, với 459 đại biểu biểu quyết tán thành (chiếm tỷ lệ 94,25%), Quốc hội đã chính thức thông qua dự thảo Luật Tổ chức Tòa án nhân dân (sửa đổi).
Kết quả biểu quyết thông qua dự thảo luật bằng hình thức biểu quyết điện tử.
Kết quả biểu quyết thông qua dự thảo luật bằng hình thức biểu quyết điện tử.

Sau khi nghe Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội Lê Thị Nga trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Tổ chức Tòa án nhân dân (sửa đổi), Quốc hội đã tiến hành biểu quyết thông qua dự thảo luật này bằng hình thức biểu quyết điện tử.

Theo kết quả biểu quyết điện tử, có 464 đại biểu tham gia biểu quyết (chiếm tỷ lệ 95,28 %), trong đó có 459 đại biểu biểu quyết tán thành (chiếm tỷ lệ 94,25%), 04 đại biểu không tán thành, 01 đại biểu không biểu quyết. Như vậy, với đa số đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội đã chính thức thông qua dự thảo Luật Tổ chức Tòa án nhân dân (sửa đổi).

Trình bày báo cáo giải trình, tiếp thu, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Nga cho biết, liên quan đề xuất đổi mới Tòa án nhân dân cấp tỉnh, Tòa án nhân dân cấp huyện theo thẩm quyền xét xử (khoản 1 Điều 4), do còn ý kiến khác nhau, nên UBTVQH đã chỉ đạo xây dựng 2 Phương án và xin ý kiến các vị ĐBQH bằng Phiếu.

Cụ thể: Phương án 1 là giữ nguyên quy định của Luật hiện hành về TAND cấp tỉnh, TAND cấp huyện.

Phương án 2 là đổi mới TAND cấp tỉnh thành TAND phúc thẩm, TAND cấp huyện thành TAND sơ thẩm.

Kết quả có 39,84% đại biểu Quốc hội tán thành phương án 1; 34,91% ủng hộ phương án 2. Điều đó có nghĩa không có phương án nào đạt quá một nửa tổng số ĐBQH tán thành.

Sau khi xin ý kiến các vị đại biểu Quốc hội, TANDTC và Thường trực Ủy ban Tư pháp thống nhất đề nghị tiếp thu đa số đại biểu đã ghi phiếu, tiếp tục giữ nguyên quy định TAND cấp tỉnh, TAND cấp huyện như Luật hiện hành.

“Thực hiện yêu cầu của Nghị quyết số 27: “Những vấn đề thực tiễn đòi hỏi, đã rõ, được thực tiễn chứng minh là đúng, có sự thống nhất cao thì kiên quyết thực hiện; những vấn đề chưa rõ, còn nhiều ý kiến khác nhau thì tiếp tục nghiên cứu…”, UBTVQH thấy rằng, quy định của dự thảo Luật về TAND cấp tỉnh, TAND cấp huyện là phù hợp” – bà Lê Thị Nga nói.

Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Tổ chức TAND, với 459/464 đại biểu có mặt tán thành (bằng 94,25% tổng số đại biểu Quốc hội).

Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Tổ chức TAND, với 459/464 đại biểu có mặt tán thành (bằng 94,25% tổng số đại biểu Quốc hội).

Một nội dung khác nhận được nhiều ý kiến là việc tham dự và hoạt động thông tin tại phiên tòa, phiên họp (khoản 3 Điều 141).

UBTVQH nhấn mạnh, việc ghi âm, ghi hình phải bảo đảm quyền con người, quyền công dân; bảo đảm sự tôn nghiêm của phiên tòa, phiên họp và hoạt động thông tin theo quy định của pháp luật.

Quá trình diễn ra phiên tòa, phiên họp, nhiều thông tin, chứng cứ được công bố nhưng chưa được kiểm chứng, nhất là thông tin về đời tư cá nhân, bí mật gia đình, bí mật kinh doanh,… Các thông tin, chứng cứ này cần được Hội đồng xét xử xem xét, kết luận trong bản án, quyết định.

Do đó, dự thảo luật đã được chỉnh lý: cho phép ghi âm toàn bộ diễn biến phiên tòa, phiên họp; việc ghi hình chỉ được thực hiện trong thời gian khai mạc phiên tòa, phiên họp và tuyên án, công bố quyết định.

Việc ghi âm, ghi hình nêu trên phải được sự đồng ý của Chủ tọa phiên tòa, phiên họp, những người có liên quan theo quy định (khoản 3).

Đồng thời, trong trường hợp cần thiết để phục vụ nhiệm vụ chuyên môn, Tòa án tiến hành ghi âm, ghi hình diễn biến phiên tòa, phiên họp; việc sử dụng, cung cấp kết quả ghi âm, ghi hình của Tòa án được thực hiện theo quy định của pháp luật và giao Chánh án TANDTC quy định chi tiết (khoản 4).

Sau khi tiếp thu, hoàn thiện, dự thảo Luật trình Quốc hội xem xét, thông qua gồm có 09 chương với 152 Điều.

Tin cùng chuyên mục