Dự báo từ người đứng đầu Chính phủ là nợ công, bội chi giai đoạn 2016 - 2020 sẽ giảm dần...
Thủ tướng: Tăng chi trả nợ, giảm vay đảo nợ

Thủ tướng cho biết sẽ tiếp tục sửa đổi, bổ sung chính sách thu, đặc biệt là thu nội địa

“Xin cho biết, nhiệm kỳ 2016 - 2020 chúng ta có thể giảm nợ công?” là chất vấn của đại biểu Trương Trọng Nghĩa (Tp.HCM) gửi đến người đứng đầu Chính phủ.

Tiếp tục phải bội chi

Ở văn bản trả lời vừa được phát đi, Thủ tướng nêu rõ, do thu ngân sách khó khăn trong khi nhu cầu tăng chi lớn, để đảm bảo cân đối ngân sách, Nhà nước những năm qua đã phải duy trì bội chi ở mức cao. Từ 2012 đến 2014 đều trên 5% và 2015 là 5% GDP.

Đến ngày 31/12/2015, mức nợ công dự kiến khoảng 61,3% GDP, nợ chính phủ khoảng 48,9% GDP và nợ nước ngoài của quốc gia khoảng 41,5% GDP, trong phạm vi quy định. 

Tuy nhiên, dư nợ công những những năm qua đã tăng thêm khoảng 7% GDP từ 2011 đến 2015, do yêu cầu phải tăng vay để đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, văn bản trả lời nêu rõ.

Về định hướng giai đoạn 2016 - 2020, Thủ tướng cho biết, dự kiến thu ngân sách thời gian tới không tăng đột biến, trong khi nhu cầu chi ngân sách phải tăng lớn để trả các khoản nợ đến hạn, đầu tư cơ sở hạ tầng, bảo đảm quốc phòng, an ninh trong tình hình mới và tiếp tục thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội. 

Vì vậy, cân đối ngân sách Nhà nước tiếp tục phải bội chi ở mức hợp lý để đầu tư phát triển.

Trên cơ sở định hướng thu chi ngân sách 5 năm tới, Chính phủ dự kiến mức bội chi ngân sách bình quân của 2016 - 2020 tính theo luật ngân sách hiện hành khoảng 4,9% GDP. 

Đồng thời, đặt mục tiêu dư nợ công không quá 65% GDP, dư nợ của Chính phủ không quá 55% GDP, dư nợ nước ngoài của quốc gia không quá 50% GDP.

Để đạt được định hướng về dư nợ công và bội chi nêu trên, người đứng đầu Chính phủ nhấn mạnh cần thực hiện đồng bộ các nhóm giải pháp, trong đó quan trọng nhất là tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất - kinh doanh, thúc đẩy kinh tế phát triển ở mức cao hơn giai đoạn 2011 - 2015, tạo điều kiện tăng thu ngân sách, giảm áp lực chi ngân sách về an sinh xã hội.

Đồng thời, cần thực hiện cơ cấu lại các khoản nợ công, điều chỉnh chính sách thu, cơ cấu lại chi ngân sách.

Liên quan đến nhóm giải pháp về cơ cấu lại các khoản nợ công, Thủ tướng cho biết sẽ tổ chức tổng kết, đánh giá lại chiến lược nợ công đến 2020 tầm nhìn đến 2030 cũng như Luật Quản lý nợ công, trên cơ sở đó sẽ kiến nghị với Quốc hội cho sửa đổi, bổ sung trong thời gian tới.

Giải pháp tiếp theo là đẩy mạnh huy động các khoản vay trung, dài hạn, triển khai có hiệu quả các nghiệp vụ quản lý và xử lý rủi ro đối với danh mục nợ công, ưu tiên bố trí chi trả nợ.

Thủ tướng cũng hồi âm đại biểu là sẽ nâng cao hiệu quả sử dụng các khoản vay của Chính phủ, giảm dần hạn mức cấp bảo lãnh Chính phủ, rà soát, loại bỏ các dự án không hiệu quả, kiểm soát chặt chẽ các khoản bảo lãnh của Chính phủ, các khoản nợ của chính quyền địa phương, nợ xây dựng cơ bản của các bộ, cơ quan Trung ương và địa phương.

Quản lý nâng cao hiệu quả sửa dụng các khoản vay về cho vay lại, để giảm thiểu phát sinh các nghĩa vụ nợ dự phòng của Chính phủ cũng là nội dung được đề cập tại văn bản trả lời chất vấn.

Sẽ triệt để tiết kiệm

Trong giải pháp tăng cường phát triển thị trường vốn trong nước cả về chiều rộng và chiều sâu nhằm đa dạng hoá kỳ hạn phát hành, Thủ tướng cho biết sẽ tập trung phát hành trái phiếu Chính phủ kỳ hạn dài từ 5 năm trở lên.

Đối với nhóm giải pháp để giảm bội chi ngân sách Nhà nước, Thủ tướng cho biết sẽ tiếp tục sửa đổi, bổ sung chính sách thu, đặc biệt là thu nội địa, nhằm bảo đảm huy động mức phù hợp với sự phát triển của đất nước, tạo điều kiện cải thiện môi trường kinh doanh, đồng thời giảm thiểu tác động giảm thu do cắt giảm thuế quan để hội nhập quốc tế và giảm thu từ dầu thô.

Ở giải pháp tiếp tục cơ cấu lại ngân sách, Thủ tướng nêu con số phấn đấu đến 2020 tỷ trọng chi thường xuyên giảm xuống khoảng 58% (giảm khoảng 9 - 10% so với tỷ trọng bố trí dự toán năm 2015), tăng tỷ trọng chi đầu tư phát triển chiếm trong tổng chi ngân sách đạt khoảng 19 - 20%, đồng thời thúc đẩy mạnh mẽ các hình thức đầu tư ngoài ngân sách Nhà nước để tăng nguồn lực đầu tư toàn xã hội, tăng chi trả nợ, giảm số vay đảo nợ.

Văn bản trả lời chất vấn đại biểu Nghĩa của Thủ tướng cũng nêu rõ, sẽ triệt để tiết kiệm chi thường xuyên, thực hiện nghiêm chủ trương tinh giản biên chế, thúc đẩy cải cách mạnh mẽ khu vực sự nghiệp công kết hợp xã hội hoá, cổ phần hoá một số đơn vị sự nghiệp công có điều kiện nhằm năng cao hiệu quả chi, giảm áp lực bố trí chi từ ngân sách Nhà nước.

Với dự kiến tăng trưởng kinh tế giai đoạn 2016 - 2020 bình quân đạt 6,5 - 7%, lạm phát không quá 5%, kết hợp thực hiện cơ cấu lại thu, chi ngân sách và không phát sinh nhu cầu chi đột xuất lớn, dự báo từ người đứng đầu Chính phủ là nợ công, bội chi giai đoạn 2016 - 2020 sẽ giảm dần ở mức đảm bảo an ninh tài chính quốc gia vững chắc.

Theo VnEconomy