(BĐT) - Theo thống kê sơ bộ của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, sau hơn 5 tháng triển khai Nghị quyết số 11/NQ-CP về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, Chính phủ, các bộ, cơ quan, địa phương đã hoàn thành khối lượng lớn công việc, cơ bản đáp ứng yêu cầu, tiến độ đề ra; ban hành gần như đầy đủ các văn bản để cụ thể hóa các chính sách theo yêu cầu tại Nghị quyết.
Trên 48 nghìn tỷ đồng thực hiện các chính sách hỗ trợ

Số tiền miễn giảm thuế giá trị gia tăng, thuế môi trường đối với nhiên liệu bay, xăng đạt khoảng 32,4 nghìn tỷ đồng. Ảnh: Tấn Tiên

Một số nội dung có tính chất phức tạp liên quan đến việc thực hiện các dự án thuộc Chương trình của nhiều bộ, cơ quan, địa phương đang được gấp rút xây dựng, hoàn thiện để trình cấp có thẩm quyền ban hành. Đó là, văn bản hướng dẫn thực hiện cơ chế đặc thù về chỉ định thầu theo các nghị quyết của Quốc hội và Chính phủ; quyết định của Thủ tướng Chính phủ phân cấp cho địa phương làm cơ quan chủ quản thực hiện các dự án, dự án thành phần đầu tư các đoạn tuyến đường bộ cao tốc theo hình thức đầu tư công thuộc Chương trình.

Việc thực hiện các chính sách hỗ trợ hầu hết đạt kết quả tốt, đạt trên 48 nghìn tỷ đồng. Trong đó, các chính sách do Ngân hàng Chính sách xã hội thực hiện đạt 8,888 nghìn tỷ đồng; gia hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thu nhập cá nhân và tiền thuê đất là 7,4 nghìn tỷ đồng; miễn giảm thuế giá trị gia tăng, thuế môi trường đối với nhiên liệu bay, xăng khoảng 32,4 nghìn tỷ đồng.

Đối với việc sử dụng nguồn vốn đầu tư công thuộc Chương trình, Chính phủ đã trình Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư 3 dự án đường cao tốc quan trọng quốc gia. Đồng thời, căn cứ Nghị quyết của Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ đã thông báo tổng mức vốn 149.201 tỷ đồng cho 113 nhiệm vụ, dự án của 55 bộ, cơ quan trung ương, địa phương, đồng thời yêu cầu phải hoàn thiện thủ tục đầu tư dự án trước ngày 25/6/2022.