Trước 15/10, trình ban hành 7 văn bản hướng dẫn thi hành Luật Khám bệnh, chữa bệnh

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà vừa ký Quyết định số 172/QĐ-TTg ngày 3/3/2023 ban hành Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành Luật Khám bệnh, chữa bệnh (KCB) được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp bất thường lần thứ hai.
Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Luật KCB được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp bất thường lần thứ hai gồm 12 chương và 121 điều, có một số điểm mới cơ bản như: nâng cao kỹ năng hành nghề, tăng cường quản lý hoạt động của người hành nghề; nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ của cơ sở KCB, tăng cường khả năng tiếp cận của người dân với dịch vụ KCB; đổi mới một số quy định liên quan điều kiện bảo đảm thực hiện cho hoạt động KCB; tự chủ đối với cơ sở KCB của Nhà nước; các hình thức huy động nguồn lực để đầu tư công trình hạ tầng, thiết bị y tế, thuê, cho thuê tài sản, thuê, mượn thiết bị y tế…

Từ nay cho đến thời điểm Luật KCB có hiệu lực thi hành, thời gian chỉ còn chưa đầy 10 tháng. Để sớm đưa Luật vào cuộc sống, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà giao các bộ, ngành liên quan trình ban hành 5 văn bản hướng dẫn trước ngày 15/9/2023.

Trong đó, Bộ Y tế chủ trì xây dựng 3 văn bản hướng dẫn, gồm: Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật KCB; Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Hội đồng Y khoa quốc gia; Thông tư của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật KCB.

Bộ Tài chính chủ trì xây dựng Nghị định quy định về bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp trong KCB. Bộ Quốc phòng chủ trì xây dựng Nghị định về KCB cho các đối tượng thuộc lực lượng vũ trang nhân dân.

Đối với các văn bản còn lại, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà giao Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì soạn thảo Thông tư quy định tiêu chuẩn sức khỏe đặc thù và việc khám sức khỏe đối với lực lượng Quân đội nhân dân; Bộ Công an chủ trì xây dựng Thông tư quy định tiêu chuẩn sức khỏe đặc thù và việc khám sức khỏe đối với lực lượng Công an nhân dân. Cả hai bản này trình ban hành trước ngày 15/10/2023.

Ngoài ra, Bộ Tài chính chủ trì phối hợp với Bộ Y tế quy định chi tiết Khoản 1 và Khoản 3 Điều 108 Luật KCB tại Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 60/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính trong lĩnh vực sự nghiệp công lập, đảm bảo chất lượng, tiến độ có hiệu lực đồng thời với hiệu lực của Luật KCB.

Trong văn bản phân công, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu các bộ, ngành phải công khai nội dung, tiến độ, kết quả cụ thể từng giai đoạn trên cổng thông tin điện tử của bộ, ngành mình.

Tin cùng chuyên mục