(BĐT) - Ngày 22/9/2021, tiếp tục chương trình Phiên họp thứ 3, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) xem xét Kế hoạch chi tiết và đề cương giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi Luật Quy hoạch có hiệu lực thi hành”.
Đánh giá việc thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch

Hoạt động giám sát đối với việc thực hiện Luật Quy hoạch là một trong hai nội dung được Quốc hội đưa vào chương trình giám sát tối cao do tầm quan trọng của bộ luật này. Ảnh: Minh Hùng

Hoạt động giám sát đối với việc thực hiện Luật Quy hoạch là một trong hai nội dung được Quốc hội đưa vào chương trình giám sát tối cao do tầm quan trọng của bộ luật này liên quan đến định hướng phát triển quốc gia trên tất cả các mặt, từ định hướng của từng địa phương đến một số ngành.

Trình bày Báo cáo kế hoạch chi tiết và đề cương báo cáo giám sát về chuyên đề này, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh cho biết, mục đích giám sát nhằm đánh giá toàn diện, khách quan việc triển khai thực hiện Luật Quy hoạch, nghị quyết của Quốc hội và UBTVQH, các luật, pháp lệnh có liên quan đến quy hoạch của Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương.

Nội dung giám sát bao gồm: việc ban hành chính sách và văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thực hiện Luật Quy hoạch và các luật, pháp lệnh, nghị quyết của Quốc hội, UBTVQH có liên quan; việc triển khai công tác quy hoạch của các quy hoạch thuộc hệ thống quy hoạch quốc gia giai đoạn 2021 - 2030 của Chính phủ, các bộ, ngành, HĐND, UBND cấp tỉnh; việc rà soát, ban hành danh mục quy hoạch tích hợp vào các quy hoạch thuộc hệ thống quy hoạch quốc gia và điều chỉnh quy hoạch thời kỳ 2011 - 2020 khi quy hoạch thuộc hệ thống quy hoạch quốc gia chưa được cơ quan có thẩm quyền quyết định hoặc phê duyệt…

Kế hoạch hoạt động của đoàn giám sát triển khai từ cuối tháng 9/2021 đến tháng 6/2022, trình Quốc hội báo cáo kết quả giám sát và Dự thảo Nghị quyết vào Kỳ họp thứ 3...