Đấu thầu tại Sở Nội vụ TP.HCM: Bất đồng việc loại Delta

(BĐT) - Gói thầu số 22 do Sở Nội vụ TP.HCM làm chủ đầu tư, dù đã bị quyết định hủy thầu nhưng vẫn còn những tranh cãi nảy lửa về nội dung loại các nhà thầu giữa các bên liên quan. 
Nhiều bất đồng xung quanh việc Công ty TNHH Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp Delta bị loại. Ảnh: Minh Yến
Nhiều bất đồng xung quanh việc Công ty TNHH Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp Delta bị loại. Ảnh: Minh Yến

Cách hiểu hồ sơ mời thầu (HSMT) đang được các bên đưa ra để bảo vệ quan điểm khác nhau xung quanh việc Công ty TNHH Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp Delta bị loại.

HSMT không bắt buộc?

Gói thầu số 22: Xây lắp (không bao gồm phần hệ thống điều hòa không khí, thông gió; hệ thống M&E; phòng cháy chữa cháy và phần điện nhẹ) thuộc Dự án Trung tâm Lưu trữ TP.HCM (giai đoạn 1). Nội dung Tiêu chuẩn đánh giá về năng lực kỹ thuật của HSMT Gói thầu số 22 về thiết bị thi công chủ yếu dự kiến huy động để thực hiện gói thầu có quy định nhà thầu phải chứng minh năng lực máy móc, thiết bị chủ yếu và khả năng huy động thiết bị thi công để thực hiện gói thầu.

 Theo đó, có 4 loại máy móc thiết bị nhà thầu phải chứng minh theo từng mức độ yêu cầu của HSMT. Cụ thể, đầu tiên là Mục A: máy móc, thiết bị chính phục vụ chung cho gói thầu (gồm: máy đào, máy xúc; cần cẩu tháp; vận thăng; máy phát điện dự phòng; máy toàn đạc điện tử). Thứ hai là Mục B: thiết bị hỗ trợ biện pháp thi công phần kết cấu và hoàn thiện các công tác thuộc gói thầu (bao gồm: cốp pha định hình thép, phủ phim hoặc nhựa, khung giáo thép, máy trộn vữa; máy nén khí; máy đầm dùi, máy đầm bàn, máy hàn, máy cắt thép, máy uốn thép, máy xoa nền bê tông. Thứ ba là Mục C: thiết bị hỗ trợ biện pháp thi công dầm sàn dự ứng lực (bao gồm: kích kéo căng thủy lực, máy bơm thủy lực, kích đánh rối, máy bơm vữa vào ống luồn cáp). Thứ tư là Mục D: thiết bị hỗ trợ thi công đường nội bộ (bao gồm: máy san ủi, máy lu, máy san đầm bánh hơi tự hành và máy rải bê tông nhựa nóng).

HMST Gói thầu số 22 lưu ý: Nhà thầu phải có tối thiểu 1 cần trục tháp và 1 vận thăng lồng phải thuộc sở hữu của nhà thầu và được sản xuất hoặc chế tạo từ năm 2008 theo quy định nêu tại Mục A. Các thiết bị còn lại được quy định tại Mục A, nhà thầu có thể thực hiện hợp đồng nguyên tắc thuê. Trường hợp nhà thầu thuê thiết bị thì phải có hợp đồng nguyên tắc thuê. Bên cho thuê phải cung cấp tài liệu chứng minh thiết bị cho thuê thuộc sở hữu của bên cho thuê.

HSMT cũng quy định, các thiết bị nêu tại Mục B, trường hợp nhà thầu bố trí 100% thì sẽ được cộng thêm 1 điểm, bố trí 50% được cộng 0,5 điểm. Trường hợp nhà thầu thuê thiết bị thì phải có hợp đồng nguyên tắc thuê thiết bị. Các thiết bị nêu tại Mục C được HSMT quy định, nhà thầu phải cung cấp tài liệu thiết bị của nhà thầu phụ dự kiến thi công hạng mục dầm sàn dự ứng lực.

Riêng về các thiết bị nêu tại Mục D, HSMT yêu cầu nhà thầu phải cung cấp tài liệu thiết bị của nhà thầu phụ dự kiến thi công hạng mục đường nội bộ. 

Khó hiểu với tiêu chí loại nhà thầu

HSMT của Gói thầu số 22 đã quy định rất rõ: “Nhà thầu phải kê khai thông tin chi tiết về các thiết bị được quy định nêu tại Mục A. Máy móc, thiết bị chính phục vụ chung cho gói thầu theo Mẫu số 17 Chương IV- Biểu mẫu dự thầu”.

Đây chính là điểm mấu chốt gây ra những bất đồng gay gắt giữa Chủ đầu tư và tư vấn cũng như các nhà thầu trong cách đánh giá HSDT Gói thầu số 22.

Theo một đại diện của Chủ đầu tư, nhà thầu phụ của Delta khi tham gia Gói thầu số 22 theo hồ sơ không có thiết bị. “Thiết bị hỗ trợ thi công đường nội bộ là điều kiện tiên quyết. Nếu đã đưa vào điều kiện tiên quyết thì phải loại Delta theo như HSMT”. Quan điểm này của đại diện Chủ đầu tư trùng hợp với Quyết định hủy thầu cũng như thông báo kết quả LCNT mà Sở Nội vụ công bố trước đó. “Công ty TNHH Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp Delta: Năng lực thiết bị không đáp ứng theo các tiêu chuẩn quy định tại Mục 2, Chương III (Mục D. Thiết bị hỗ trợ thi công đường nội bộ) của HSMT”.

Ngược lại, nội dung giải thích của đại diện Sở Nội vụ TP.HCM cũng như nguyên nhân loại Delta ra khỏi Gói thầu số 22, theo nhà thầu tư vấn là vênh hoàn toàn với yêu cầu theo quy định của HSMT. “HSMT đã chỉ rõ, chỉ một số thiết bị bắt buộc nêu tại Mục A thì nhà thầu mới phải kê khai thông tin chi tiết. Các thiết bị tại Mục B và C, nhà thầu có quyền đi thuê và chứng minh bằng tài liệu của bên cho thuê. Riêng với yêu cầu tại Mục D: Thiết bị hỗ trợ thi công đường nội bộ, HSMT không hề có quy định đây là điều kiện tiên quyết, mà rất mở để tạo điều kiện cho nhà thầu làm rõ. Với cách hiểu HSMT và đánh giá HSDT của Chủ đầu tư, rất khó để lựa chọn được nhà thầu với tiêu chí minh bạch, cạnh tranh và hiệu quả kinh tế như Chủ đầu tư vẫn nói”, đại diện tư vấn bảo lưu quan điểm.

Sau khi Báo Đấu thầu đăng tải loạt bài về nội dung tư vấn phản đối quyết liệt với quyết định hủy thầu của Sở Nội vụ TP.HCM, đại diện Chủ đầu tư cho rằng, quá trình đánh giá HSDT của tư vấn không khách quan, thiếu trung thực. Tuy nhiên, đại diện tư vấn cho rằng chính Chủ đầu tư mới khởi đầu cho những quyết định lựa chọn nhà thầu thiếu khách quan, minh bạch.

Tin cùng chuyên mục