(BĐT) - Dự thảo Đề án nghiên cứu các giải pháp chuyển giao một số nhiệm vụ và dịch vụ hành chính công cho khu vực ngoài Nhà nước trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư (KH&ĐT) vừa được giới thiệu tại Hà Nội.
Đề xuất xã hội hóa dịch vụ hành chính công lĩnh vực kế hoạch và đầu tư

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ông Nguyễn Mạnh Hải, Trưởng ban Nghiên cứu các vấn đề xã hội thuộc Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) cho biết, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 01/2018/NQ-CP, trong đó yêu cầu các bộ, ngành có chương trình hành động nghiên cứu chuyển giao cho doanh nghiệp (DN), các tổ chức xã hội (TCXH) có đủ năng lực đảm nhiệm một số nhiệm vụ và dịch vụ hành chính công mà các cơ quan hành chính nhà nước không nhất thiết phải thực hiện. Thực hiện nhiệm vụ này, Bộ KH&ĐT giao cho CIEM thực hiện nghiên cứu và xây dựng Đề án.

Để lựa chọn một số nhiệm vụ, dịch vụ hành chính công hoặc một số khâu/công việc trong thủ tục hành chính có thể chuyển giao cho DN, TCXH có đủ khả năng tham gia thực hiện, Dự thảo Đề án đưa ra các tiêu chí. Đó là, thủ tục hành chính có nhu cầu cao từ phía người dân, DN, số lượng thủ tục hành chính giải quyết nhiều trong năm; có tính hấp dẫn đối với DN, TCXH; có DN, TCXH đủ năng lực quan tâm và tham gia…

Cũng theo Dự thảo Đề án, 4 lĩnh vực dịch vụ hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ KH&ĐT được đề xuất triển khai là: Dịch vụ hành chính về đầu tư tại Việt Nam ở cấp tỉnh; dịch vụ hành chính về đấu thầu ở cấp tỉnh; dịch vụ hành chính về thành lập và hoạt động của doanh nghiệp ở cấp Bộ KH&ĐT và cấp tỉnh; dịch vụ hành chính về đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn ở cấp tỉnh.