(BĐT) - Ngày 25/11, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì buổi làm việc của Chủ tịch Quốc hội và các Phó Chủ tịch Quốc hội với Thường trực các Ủy ban của Quốc hội về chuẩn bị nội dung trình tại Kỳ họp bất thường của Quốc hội khóa XV.
Kỳ họp bất thường của Quốc hội dự kiến thảo luận nhiều vấn đề cấp bách

Đề án Xây dựng cơ chế, chính sách tài khoá, tiền tệ để triển khai Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội là một trong những nội dung dự kiến thảo luận tại Kỳ họp. Ảnh: Huấn Anh

Các vấn đề dự kiến được đưa ra thảo luận tại Kỳ họp bất thường của Quốc hội gồm: Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của một số luật (Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, Luật Hải quan, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt, Luật Thi hành án dân sự); Dự thảo Nghị quyết thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP. Cần Thơ; Đề án Xây dựng cơ chế, chính sách tài khoá, tiền tệ để hỗ trợ kịp thời triển khai Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế, xã hội; Dự án Xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025; Dự án Thí điểm về việc tách giải phóng mặt bằng, tái định cư ra khỏi dự án đầu tư.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, đây là những nội dung có tính cấp bách, đột xuất, rất quan trọng cho quốc kế dân sinh, nhưng cũng là vấn đề khó, phức tạp, cần chuẩn bị kỹ lưỡng, đúng quy trình, quy định của pháp luật. Các cơ quan của Quốc hội và Chính phủ cần phối hợp chuẩn bị kỹ lưỡng, xem xét thấu đáo, bảo đảm chất lượng nội dung 5 vấn đề nêu trên.

Chủ tịch Quốc hội cũng lưu ý, Quốc hội sẽ xem xét tối đa 5 vấn đề mà không nhất thiết phải làm cho đủ nếu các vấn đề này có chất lượng chuẩn bị không bảo đảm yêu cầu và không bổ sung thêm các nội dung khác.