Tháng 12/2023, Hà Nội sẽ lấy phiếu tín nhiệm đối với các phó chủ tịch UBND Thành phố

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Theo kế hoạch, UBND TP. Hà Nội sẽ tổ chức lấy phiếu tín nhiệm một số chức danh lãnh đạo của Thành phố tại kỳ họp vào tháng 12/2023. Đối tượng lấy phiếu tín nhiệm là các phó chủ tịch và một số thành viên khác của UBND Thành phố.
Việc lấy phiếu tín nhiệm nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của UBND Thành phố
Việc lấy phiếu tín nhiệm nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của UBND Thành phố

Đó là một trong những nội dung của Kế hoạch tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với các phó chủ tịch UBND TP. Hà Nội và các thành viên khác của UBND thành phố, nhiệm kỳ 2021 - 2026 vừa được ban hành.

Theo UBND TP. Hà Nội, việc lấy phiếu tín nhiệm nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của UBND Thành phố. Đồng thời, góp phần đánh giá uy tín và kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao của người được lấy phiếu tín nhiệm.

Hơn nữa, việc lấy phiếu tín nhiệm sẽ giúp người được lấy phiếu tín nhiệm “tự soi”, “tự sửa”, từ đó thấy được mức độ tín nhiệm của mình để tiếp tục phấn đấu, rèn luyện, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác.

Đồng thời, việc lấy phiếu tín nhiệm cũng là cơ sở để cơ quan, tổ chức có thẩm quyền xem xét quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng cán bộ.

Đối tượng lấy phiếu tín nhiệm gồm các phó chủ tịch UBND thành phố và các thành viên khác của UBND Thành phố, nhiệm kỳ 2021 - 2026 không phải là ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy. Thành phố cũng không thực hiện lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ quy định nêu trên đã có thông báo nghỉ hưu hoặc thông báo nghỉ công tác chờ nghỉ hưu hoặc được bổ nhiệm, bầu cử trong năm 2023.

Hiện tại, Hà Nội có 6 phó chủ tịch UBND Thành phố, gồm các ông: Lê Hồng Sơn, Nguyễn Trọng Đông, Dương Đức Tuấn, Hà Minh Hải, Nguyễn Mạnh Quyền và bà Vũ Thu Hà.

Tin cùng chuyên mục