Thiết lập hệ thống thông tin giám sát, đánh giá các chương trình mục tiêu quốc gia

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa công bố Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định việc thiết lập Hệ thống thông tin và xây dựng cơ sở dữ liệu về giám sát, đánh giá các chương trình mục tiêu quốc gia. Bản dự thảo lấy ý kiến công chúng trước khi trình Chính phủ xem xét, ban hành.
Cơ sở dữ liệu về giám sát, đánh giá các chương trình mục tiêu quốc gia sẽ cung cấp thông tin cho quá trình phân tích, đánh giá và hoạch định chính sách có liên quan. Ảnh: Hà Linh
Cơ sở dữ liệu về giám sát, đánh giá các chương trình mục tiêu quốc gia sẽ cung cấp thông tin cho quá trình phân tích, đánh giá và hoạch định chính sách có liên quan. Ảnh: Hà Linh

Việc xây dựng Hệ thống nhằm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, số hóa cơ sở dữ liệu quốc gia về các chương trình mục tiêu quốc gia, thực hiện nhiệm vụ Quốc hội, Chính phủ giao. Đồng thời, khắc phục những hạn chế còn tồn tại trong quản lý, giám sát, đánh giá các chương trình mục tiêu quốc gia.

Theo Dự thảo, đối tượng áp dụng là bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các cơ quan trung ương khác; các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các đơn vị sử dụng vốn ngân sách nhà nước để thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia; cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia hoặc có liên quan đến tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia.

Việc thiết lập Hệ thống nhằm xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia và quy trình báo cáo trực tuyến trên Hệ thống thông tin giám sát, đánh giá các chương trình mục tiêu quốc gia, góp phần giảm thiểu chi phí, nhân lực, khắc phục tình trạng địa phương còn phải thực hiện nhiều lần các báo cáo, theo nhiều mẫu biểu, cho nhiều cơ quan khác nhau. Đồng thời, xây dựng được cơ sở dữ liệu có tính liên ngành bảo đảm cung cấp thông tin kịp thời, đầy đủ cho quá trình phân tích, đánh giá và hoạch định chính sách có liên quan.

Tin cùng chuyên mục