Nhà thầu không phục kết quả chấm thầu

(BĐT) - Ngày 19/2/2016, Báo Đấu thầu nhận được Công văn số 22-02/CVTN-2016 của Công ty TNHH TM-SX Tiến Ngọc (địa chỉ tại Quận 12, TP.HCM) phản ánh về kết quả chấm thầu của Gói thầu số 8 (TG/C2B/G/06).

Thông báo mời thầu đã được đăng tải trên Báo Đấu thầu cho biết, Gói thầu số 8 (TG/C2B/G/06): “Thùng chứa chất thải y tế và túi nilon cho Bệnh viện ĐKTT tỉnh, Bệnh viện ĐKKV Gò Công, Bệnh viện ĐKKV Cái Bè” thuộc Dự án Hỗ trợ xử lý chất thải Bệnh viện tỉnh Tiền Giang do Ban quản lý Dự án Hỗ trợ xử lý chất thải Bệnh viện tỉnh Tiền Giang (Ban QLDA) làm bên mời thầu. Nội dung chính của Gói thầu là mua thùng chứa chất thải y tế (250 thùng loại 240 lít, 300 thùng loại 15 lít, 100 thùng loại 120 lít, 30 thùng loại 660 lít, 286 thùng vận chuyển rác để sau xe máy) và 23.900 túi nilon. Gói thầu này sử dụng vốn của Ngân hàng Thế giới, hình thức lựa chọn nhà thầu là chào hàng cạnh tranh trong nước với phương thức lựa chọn nhà thầu 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ.

Theo Công ty TNHH TM-SX Tiến Ngọc, trong quá trình chào thầu, nhà thầu này đã chào sản phẩm thùng loại 660 lít là loại nhập khẩu do Tập đoàn OP trực thuộc Hệ thống quản lý, xử lý chất thải của Pháp với đầy đủ chất lượng của Cơ quan quản lý của châu Âu. Tuy nhiên, quá trình chấm thầu của Ban QLDA lại kết luận là: “Mặt trong có nhiều gờ, cạnh không thể dễ dàng vệ sinh”. Nhà thầu này đặt vấn đề: “Như vậy, bệnh viện tại tỉnh Tiền Giang có tiêu chuẩn cao hơn các bệnh viện trên thế giới”?

Bên cạnh đó, Công ty TNHH TM-SX Tiến Ngọc cho rằng: “Có nhiều chi tiết không được yêu cầu lúc gửi hàng mẫu lại được đưa ra đánh giá để cố tình loại về mặt kỹ thuật, dựa trên sản phẩm đại diện, mặc dù các chi tiết kỹ thuật trong hồ sơ chào thầu của chúng tôi đều đáp ứng đầy đủ yêu cầu”. Mặt khác, nhà thầu khẳng định: “Giá chào thầu của chúng tôi thấp hơn 168.591.200 đồng so với giá chào thầu của đơn vị trúng thầu (tương đương với 18,3%); thời gian bảo hành sản phẩm lại dài hơn (18 tháng), cao hơn so với yêu cầu của Hồ sơ yêu cầu và dài hơn 6 tháng so với thời gian bảo hành của đơn vị trúng thầu (12 tháng)”.

Nhà thầu này nhấn mạnh, các hạng mục chấm thầu của Ban QLDA không liên quan đến chất lượng và giá cả mà có sự cố tình để loại hồ sơ của nhà thầu, do đó không đảm bảo sự công bằng, minh bạch trong tham gia đấu thầu.

Báo Đấu thầu sẽ tiếp tục thông tin tới bạn đọc các nội dung xác minh từ phía bên mời thầu liên quan đến phản ánh của nhà thầu.

Tin cùng chuyên mục