Nhà thầu không phục lý do trượt thầu

(BĐT) - Công ty TNHH XD Nguyên Tín vừa gửi Đơn khiếu nại và tố cáo tới Báo Đấu thầu về kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện Gói thầu số 04XL: Xây dựng hạng mục san nền và nền đường giao thông (đã bao gồm phí bảo vệ môi trường và thuế tài nguyên) thuộc Công trình Khu tái định cư vùng thiên tai Bàu Rong, thị trấn Bồng Sơn (huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định).
 
Ảnh Internet
Ảnh Internet

“Lý do loại nhà thầu là không thuyết phục, thiếu cơ sở”

Theo phản ánh của Công ty TNHH XD Nguyên Tín, trong thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu (Công văn số 852/CV-BQL ngày 15/12/2015), Bên mời thầu (Ban quản lý dự án Đầu tư và Xây dựng huyện Hoài Nhơn) đã đưa ra hai lý do để loại Công ty này, gồm: “Giải pháp xây dựng khu vực lán trại lên trên nhà dân hiện hữu ngoài phạm vi của công trình là không hợp lý, không phù hợp với điều kiện biện pháp thi công và hiện trạng công trình” và “Biểu đồ tiến độ thi công không hợp lý vì mâu thuẫn số ngày thi công giữa biểu đồ chi tiết và cột thống kê thời gian thi công”.

Nhà thầu cho rằng, chỉ dựa vào hai lý do nêu trên mà Bên mời thầu loại Công ty khỏi cuộc thầu là “không thuyết phục và thiếu cơ sở, không bảo đảm tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch, tiết kiệm và hiệu quả kinh tế”.

Không đồng ý với lý do thứ nhất về giải pháp xây dựng khu vực lán trại, Công ty TNHH XD Nguyên Tín cho rằng: “Vì hiện trạng của công trình là vùng ruộng trũng thấp, công việc xây dựng của công trình là đắp đất san nền với chiều cao đắp trung bình là 2m, nên không thể làm lán trại trong phạm vi công trình. Biện pháp tổ chức thi công là phải xây dựng lán trại, tập kết xe máy và chuẩn bị đầy đủ mọi điều kiện tại hiện trường rồi mới tiến hành thi công các công tác chính của công trình”.

Công ty TNHH XD Nguyên Tín khẳng định: “Nhà thầu đã khảo sát kỹ hiện trường và chọn giải pháp lán trại nằm ngoài phạm vi công trình, ở cạnh nhà dân là tối ưu, vì dễ quản lý thiết bị, gần hệ thống điện, nước hiện có của dân. Vị trí xây dựng khu lán trại là đất vườn cạnh nhà dân, gần đường giao thông (nhà thầu có thể thuê, trao đổi hoặc mượn vị trí của các hộ dân để làm lán trại), chứ không phải xây dựng “lên trên nhà dân hiện hữu” như thông báo của Bên mời thầu.

Lỗi số học và quyền sửa lỗi

Đối với số liệu trong biểu đồ tiến độ thi công và cột thống kê thời gian thi công, bà Lê Thị Lan, Giám đốc Công ty TNHH XD Nguyên Tín thừa nhận có sự nhầm lẫn về số ngày thi công của từng hạng mục, giữa cột thống kê số ngày thi công và biểu tiến độ thi công chi tiết trong bảng kế hoạch tiến độ thi công. Tuy nhiên, bà Lê Thị Lan cho rằng: “Đây là lỗi số học, tức là cộng từ cột chi tiết không khớp với cột thống kê.

Biểu tiến độ thi công chi tiết của nhà thầu bảo đảm hợp lý, khả thi, phù hợp với đề xuất kỹ thuật, đề xuất về giá và đáp ứng yêu cầu trong biểu chi tiết được xem là lỗi nhỏ và được sửa lỗi dựa trên biểu tiến độ chi tiết trong quá trình đánh giá hồ sơ dự thầu theo Điều 17 của Nghị định 63/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu”.

“Mặt khác, lỗi cộng nhầm nêu trên không phải là các “sai khác, đặt điều kiện và bỏ sót nội dung” như Mục 28 Phần chỉ dẫn nhà thầu của hồ sơ mời thầu (HSMT) thì được Bên mời thầu chấp nhận theo Mục 29 và Mục 30 Phần chỉ dẫn nhà thầu của HSMT” – bà Lan giải thích thêm và kết luận: “Công ty TNHH XD Nguyên Tín bị loại vì lỗi kỹ thuật nhỏ nêu trên trong hồ sơ dự thầu là không đúng theo nguyên tắc đánh giá hồ sơ dự thầu”.

Trong khi đó, bà Lê Thị Lan khẳng định: “Chúng tôi là nhà thầu có đầy đủ năng lực, có uy tín trong thi công xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật quy mô lớn hơn công trình này. Giá dự thầu của Công ty TNHH XD Nguyên Tín thấp hơn so với giá dự thầu của nhà thầu trúng thầu (Công ty TNHH Bá Sanh Đường, giá dự thầu là 7.504.577.000 đồng) là 500 triệu đồng, tiết kiệm cho ngân sách nhà nước.

Ngoài nội dung khiếu nại, bà Lê Thị Lan còn tố cáo Công ty TNHH Bá Sanh Đường – nhà thầu trúng thầu Gói thầu số 04XL không đủ năng lực về tài chính (doanh thu) và công trình tương tự như yêu cầu của HSMT.

Trần Nam

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục