VINACCO phản hồi về món nợ hơn 1,2 tỷ đồng: Nhà thầu cam kết khắc phục trước ngày 6/4

(BĐT) - Báo Đấu thầu vừa nhận được Công văn số 159/TCTXD/KHKT ngày 16/3/2016 của Tổng công ty Xây dựng nông nghiệp Việt Nam – Công ty Cổ phần (VINACCO) phản hồi về bài viết “Dự án San lấp mặt bằng Khu Trung tâm Công nghệ sinh học TP.HCM: Nhà thầu chưa trả hơn 1,2 tỷ đồng” đăng trên Báo Đấu thầu, số 47, ra ngày 15/3/2016.
VINACCO phản hồi về món nợ hơn 1,2 tỷ đồng: Nhà thầu cam kết khắc phục trước ngày 6/4

Theo thông tin Báo Đấu thầu đã đăng, Trung tâm Công nghệ sinh học thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn TP.HCM phản ánh về việc nhà thầu chây ỳ và không chịu hoàn trả phần vốn cấp thừa về ngân sách TP.HCM trị giá hơn 1,2 tỷ đồng đối với Dự án San lấp mặt bằng Khu Trung tâm Công nghệ sinh học TP.HCM.

Tại Công văn số 159/TCTXD/KHKT, VINACCO giải trình: “Công trình San lấp mặt bằng Khu Trung tâm Công nghệ sinh học TP.HCM đã được Tổng công ty ủy quyền cho Chi nhánh Tổng công ty tại TP.HCM trực tiếp thi công từ năm 2010. Đến năm 2012, công trình đã được bàn giao đưa vào sử dụng. Năm 2015, Tổng công ty chuyển đổi sang hoạt động theo mô hình công ty cổ phần, do đó, nhân sự có nhiều sự thay đổi. Tổng giám đốc mới nhận bàn giao công việc, nên không biết nội dung theo như Công văn số 66/DA-CNSH của Trung tâm Công nghệ sinh học TP.HCM đề ngày 7/3/2016 (công văn gửi đồng thời đến Báo Đấu thầu) và do Chi nhánh Tổng công ty tại TP.HCM không báo cáo”.

Về việc xử lý thông tin trên, trong Công văn số 159/TCTXD/KHKT, VINACCO cho biết: “Sau khi nhận được công văn của Trung tâm Công nghệ sinh học TP.HCM, Tổng công ty đã cử đoàn kiểm tra vào Chi nhánh Tổng công ty tại TP.HCM để rà soát lại toàn bộ hồ sơ liên quan đến quá trình thực hiện hợp đồng nêu trên”.

“VINACCO cam kết chậm nhất đến ngày 6/4/2016 sẽ khắc phục và thực hiện nghiêm túc Quyết định số 11339/QĐ-STC ngày 13/11/2013 của Sở Tài chính – UBND TP.HCM”, Công văn số 159/TCTXD/KHKT nêu rõ.

Tin cùng chuyên mục